update Coronavirus 10 juni

Nieuwsbericht: 10.06.2020 om 8 uur

💡Kengetallen covid-19 : Update 

-Wereldwijd : 3.565.154 genezen / 7.238.484 bevestigde gevallen / 409.644 sterfgevallen / ( worldometers)
-België : 16.3124 genezen / 59.437 bevestigde gevallen / 9.619 sterfgevallen
-Limburg : + 1300 genezen / 6381 bevestigde gevallen = 7,1 per duizend inw) / 427 sterfgevallen in het ziekenhuis + 524 in woonzorgcentra = tot. 951
-HH : 201 bevestigde gevallen ( = 6,56 per duizend gevallen)

💡 7 miljoen besmettingen, 400.000 doden, “coronapandemie nog niet over”

👉 Wereldwijd zijn er nu al meer dan 7 miljoen besmettingen met het coronavirus vastgesteld en meer dan 400.000 mensen zijn aan Covid-19 overleden. Terwijl Nieuw-Zeeland zich coronavrij verklaart, de epidemie in Zuidoost-Azië quasi is stil gevallen en ook in grote delen van Europa voorlopig het ergste achter de rug is, raast het virus nog in alle hevigheid in andere delen van de wereld.

👉 De situatie in Europa verbetert, maar die in de wereld verslechtert. Het aantal dagelijkse nieuwe besmettingen neemt wereldwijd alsmaar sneller toe. Sinds 27 mei worden er elke dag meer dan 100.000 nieuwe infecties vastgesteld. Afgelopen zondag waren het er zelfs rond de 130.000, een absoluut record sinds het begin van de pandemie. De piek van de coronapandemie ligt dus duidelijk nog niet achter ons.

👉 Ook al bevindt zich de curve in België in de staart we moeten voorzichtig blijven. Het virus blijft actief in onze provincie, voor de tweede dag op rij werden de meeste nieuwe besmettingen (30) ontdekt in Limburg.

👉 Ook in hh blijven we waakzaam. Gisteren kwam er gelukkig geen besmetting bij en de situatie in het opvangcentrum stabiliseert stilaan wat goed nieuws is. Wij overleggen met de covid-artsen van Zorg en Gezondheid en volgen zelf alles kort op

💡Na de coronaklap: zet u schrap voor drie magere economische jaren 🧐

👉 De coronacrisis zadelt ons land met een gigantische kater op. Dat blijkt nog maar eens uit nieuwe prognoses door de Nationale Bank. Er komen 200.000 werklozen bij, er is een welvaartsverlies van 50 miljard euro en vooral: de staatsschuld stijgt naar “onhoudbare” niveaus.

👉 De cijfers komen uit de maandag gepresenteerde voorjaarsprognoses door de Nationale Bank. De coronacrisis en de lockdown zorgen voor een economische krimp dit jaar van 9 procent, om in 2021 en 2022 met respectievelijk 6,4 en 2,3 procent te herstellen. “We verliezen drie jaar aan economische groei”

👉 Door de coronacrisis zullen veel bedrijven mensen afdanken. De Nationale Bank gaat uit van 186.000 bijkomende werklozen dit kwartaal en de komende twee kwartalen. Een deel daarvan komt uit het leger tijdelijk werklozen. Was de coronacrisis er niet geweest, dan was de werkloosheid wellicht gedaald. Dat maakt dat de coronacrisis ons met 200.000 extra werklozen opzadelt. De werkloosheidsgraad zou hierdoor klimmen van 5,4 procent voor corona naar 8,3 procent in 2021.

👉 Koopkracht : De Nationale Bank becijfert het welvaartsverlies door de coronacrisis en de lockdown dit jaar op 47 miljard euro. Al bij al valt de kost voor de gezinnen nog mee. Het beschikbaar inkomen ging niet achteruit, ondanks de grootste economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Ook de koopkracht per inwoner bleef stabiel: de overheid compenseerde inkomensverlies en door de lage energieprijzen moesten we minder uitgeven aan de pomp.

👉 Het gaat om gemiddelden. Sommige groepen, denk maar aan zelfstandigen of tijdelijk werklozen, zullen meer verliezen. Was de crisis er niet geweest, was de koopkracht evenwel meer gestegen. Dat maakt dat de factuur voor de gezinnen 5 miljard euro, of 2 procent inkomensverlies, bedraagt. Voor de bedrijven is de kostprijs hoger: 8 miljard euro, of 10 procent inkomensverlies.

👉 Het grootste deel van de factuur is voor de overheid, met een inkomensverlies van 34 miljard euro. De overheid moet meer uitgeven, bijvoorbeeld aan werkloosheidspremies, terwijl er minder inkomsten zijn. Gevolg: voor dit jaar dreigt een begrotingstekort van 10,6 procent, voor 2021 van 6 procent en in 2022 van 5,9 procent. Dat betekent een stijging van onze schuldgraad dit jaar al naar 120 procent. Na 2022 dreigt die schuldgraad nog sterker te stijgen, omdat we op normale groeiniveaus terugvallen. Er is sprake van een stijging met 3 procent per jaar: “onhoudbaar”. De volgende regering zal dan ook met een bijzonder moeilijke financiële situatie worden geconfronteerd. “Nu zitten we in de makkelijke fase. We geven uit. De moeilijke momenten moeten nog komen”.

👉 De prognoses van de Nationale Bank houden nog geen rekening met een worst case-scenario, van bijvoorbeeld een tweede lockdown. In dat geval zou bijvoorbeeld de schuldgraad dit jaar stijgen naar bijna 131 procent.

💡Huisartsen vragen duidelijkheid over coronatests voor mensen die naar buitenland reizen

👉 Huisartsenvereniging Domus Medica vraagt duidelijkheid over hoe de artsen moeten omgaan met mensen die op reis willen gaan en door het land waarnaar ze willen reizen verplicht worden om een coronatest voor te leggen. "Wettelijk gezien mogen we die mensen eigenlijk geen test geven en als er veel aanvragen binnenkomen gaat dat zorgen voor een zware belasting van het zorgsysteem"

👉 De FOD Buitenlandse Zaken bevestigt dat momenteel Tsjechië en Oostenrijk een negatieve COVID-test vragen om het land binnen te mogen. In Oostenrijk kunnen mensen bijvoorbeeld kiezen om twee weken in quarantaine te gaan of om een negatieve test voor te leggen die maximaal vier dagen oud is, staat op de website van de FOD Buitenlandse Zaken. "Eigenlijk mogen mensen die zo'n test vragen die niet krijgen, want om getest te worden moeten mensen beantwoorden aan bepaalde criteria die zijn opgenomen in de gevalsdefinitie". "Bovendien is er het wettelijk kader dat aangeeft dat de tests terugbetaald moeten worden. Mensen die een test willen kunnen er dus ook niet voor kiezen om die zelf te betalen."

💡 INFO Mondmaskers ??

👉 Wat moet je meebrengen naar de apotheek om je mondmaskers af te halen?
De aflevering van de maskers wordt geregistreerd op naam van het gezinslid (‘gezinshoofd’) dat de maskers afhaalt voor het hele gezin. Het is belangrijk dat je de juiste kaarten of documenten meeneemt.

👉 Je huisapotheker zal je eID vragen en een attest gezinssamenstelling (beschikbaar via het e-loket van je gemeente) of de eID van de gezinsleden.

👉 Geen eID ? Een Kids-ID of ISI+-kaart kan ook.Een Rijksregisternummer (INSZ) of BIS-nummer voor niet-Belgen is nodig voor de registratie. Als je geen van voorgaande hebt, kan de huisapotheker ook afgaan op zijn kennis van de gezinssamenstelling en zijn patiëntendossiers. Geen eID of bovenvermelde documenten vereist voor uitzonderlijke gevallen (daklozen, vluchtelingen), de apotheker mag één mondmasker aan de persoon meegegeven.

💡 Spreuk van de dag :

🍀 “Een belangrijk deel van moedig zijn is voorzichtig zijn” 🍀

💡 Info-corona :
federale coronalijn 0800 14 689
unizo coronalijn : 0800 20 750
politie : info@politiecarma.be
www.info-coronavirus.be
#samentegencorona

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

We vragen alle bezoekers om bij aankomst:

  • hun handen te desinfecteren
  • verplicht een mondmasker te dragen 
  • 1,5 m afstand te houden van andere aanwezigen
  • de looplijnen te volgen

We vragen je om alleen naar je afspraak te komen. Als het niet anders kan dan is 1 begeleider welkom om je te helpen. Als je geen oppas hebt mag je je kinderen natuurlijk ook meenemen. 

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.