update Coronavirus 1 juni

Nieuwsbericht: 1.06.2020 om 7.59 uur

💡Kengetallen covid-19 : Update 

-Wereldwijd : 2.769.850 genezen / 6.207.721 bevestigde gevallen / 372.036
sterfgevallen / ( worldometers)
-België : 15.877 genezen / 58.381 bevestigde gevallen / 9.467 sterfgevallen
-Limburg : + 1350 genezen / 6222 bevestigde gevallen = 7,1 per duizend inw) / 416 sterfgevallen in het ziekenhuis + 520 in woonzorgcentra = tot. 936
-HH : 183 bevestigde gevallen ( = 5,97
per duizend gevallen

💡De impact van de corona-epidemie neemt dag op dag af

👉 Alle geruststellende trends van de voorbije dagen zetten zich voorlopig door. De druk op de ziekenhuizen neemt af. De voorbije 24 uur waren er 40 nieuwe ziekenhuisopnames. In de ziekenhuizen liggen nu nog 821 coronapatiënten. Op de afdelingen intensieve zorgen liggen 168 patiënten, een daling met 5 patiënten de voorbije 24 uur.

👉 Dat betekent echter niet dat de crisis voorbij is. Er werden 195 nieuwe besmettingen gerapporteerd , waardoor het totaal op 58.381bevestigde gevallen komt. Er werden nog 14 overlijdens vastgesteld wat het aantal sterfgevallen op 9467 brengt.

👉 Blijf voorzichtig en pas hygiëne - en afstandsregels toe 

💡Het coronavirus heeft Limburg in één keer een aantal jaren terug in de tijd geduwd. Dat blijkt uit de zogenaamde coronabarometer die de POM Limburg zopas heeft ontwikkeld. 

👉 De Limburgse werkgeversorganisaties peilen bij hun leden/bedrijven regelmatig naar de gang van zaken in de Limburgse bedrijfswereld. Daaruit bleek eerder al dat de Limburgse bedrijven stevig lijden onder de crisis, en dat het herstel zich naar verwachting maar langzaam zal doorzetten.

👉 Coronabarometer : wij hebben ook nood aan cijfers en concrete aanwijzingen van andere parameters die de vingers aan de pols houden van de Limburgse economie. Het is belangrijk dat we ons kunnen beroepen op een volledig plaatje van de toestand om de nodige ondersteuning te kunnen bieden, zowel aan werkgevers als aan werknemers. Daarom heeft de POM een ‘coronabarometer’ ontwikkeld, die steunt op officiële en gevalideerde informatie

👉 De reeds bekende statistieken van maart en april omtrent een aantal parameters werden verzameld. “Het gaat om cijfers over tijdelijke werkloosheid, werkloosheid, vacatures, faillissementen en ondernemersvertrouwen”. “De eerste resultaten zijn uiteraard niet rooskleurig, maar zetten de zaken wel in perspectief.”

👉In maart telde Limburg 50.349 tijdelijk werklozen, of zowat één op zes van alle Limburgse loontrekkenden. Dit aantal ligt ongeveer vijf keer zo hoog als het aantal dossiers voor economische werkloosheid een maand eerder. “Maar het betekent ook dat vijf op zes wél aan het werk is”

👉 Met ruim 27.000 werkzoekenden in april valt Limburg terug op het niveau van drie jaar geleden. De toename in Limburg (+13,3 procent op jaarbasis) was iets sterker dan gemiddeld in Vlaanderen.

👉 De werkzoekendengraad in Limburg (aantal werkzoekenden in de beroepsbevolking) steeg van 5,9 procent in april 2019 naar 6,7 procent in april 2020. De kloof met Vlaanderen (6,5 procent) wordt daarmee opnieuw iets groter. “Limburg had nog maar pas die kloof weten dichten. Wellicht zijn we met onze vele kmo’s en maakbedrijven gevoeliger dan andere provincies”. Vooral het Maasland en Midden-Limburg scoren hier helaas hoog.

👉 Het aantal nieuwe vacatures in Limburg lag in april 36 procent lager dan in april vorig jaar, maar dankzij de land- en tuinbouw bleef de daling in onze provincie nog enigszins ‘beperkt’ in vergelijking met de andere Vlaamse provincies.

👉 Het vertrouwen van de ondernemersnam in Limburg, net zoals elders, een nooit geziene duik. In mei was er een licht herstel.

👉Het aantal faillissementen is momenteel nog geen betrouwbare barometer, omdat de ondernemingsrechtbanken op een lager toerental draaien door het moratorium op faillissementen.

👉 De monitor wordt telkens met de nieuwste cijfergegevens gevoed. Het gaat om een online document dat heel wat interactieve grafieken bevat ??

💡Conclusies na corona van mensen op de werkvloer 

👉 Wat me het meest heeft verrast, is “de verbondenheid” tussen mensen. Er is blijkbaar een crisis voor nodig om die essentiële eigenschap in ons naar boven te brengen. Ik hoop dat we die nu niet te snel weer laten ondersneeuwen

👉 Er is een toenemend respect van de burger voor ordehandhavers, er is meer het gevoel dat ons politiewerk geapprecieerd wordt. We hebben veel burgers moeten terechtwijzen, en er zijn veel coronaboetes uitgeschreven, maar zeer vaak konden we op het begrip van de overtreders rekenen. Het bewijst dat de meeste mensen niet van slechte wil zijn. Dwarsliggers zijn in een minderheid en eerder een uitzondering.

👉 We zijn in snelheid gepakt op alle niveaus , hierdoor is er heel wat miscommunicatie is geweest, op verschillende fronten. Laat ons hieruit lessen trekken bij een volgende golf aan infecties.

👉 Ondanks de valse start heeft de zorgsector razendsnel geanticipeerd op de nieuwe situatie. Van de eerste lijn tot en met de ziekenhuizen: álle zorgactoren hebben een enorme flexibiliteit getoond. Wie voor de crisis beweerd zou hebben dat de mastodont die onze gezondheidszorg is, in zo’n korte tijd zó een omschakeling zou kunnen maken, die zou men gek hebben verklaard. Zeer knap en bewijst de oproep voor een sterke overheid met meer investeringen in de zorgsector

👉 Wij zijn er als samenleving in geslaagd om een ongelooflijke burgerzin en solidariteit aan de dag te leggen. Zonder de inzet van iedereen waren we onmogelijk op dit punt geraakt.

👉 De politieke implosie van het middenveld wordt tenietgedaan, we beleven een revival, doordat we opnieuw naar elkaar hebben leren luisteren. Dat gaat ten koste van de extremen, en dat valt alleen maar toe te juichen.

👉 Helden van corona : de zorgmedewerkers kregen natuurlijk veel verdiende aandacht en erkenning , hopelijk blijft dat respect er ook als ze aan de deur komen kloppen ter verbetering van hun statuut en werkomstandigheden.

💡 Spreuk van de dag :
🍀 “ Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten.“🍀

💡 Info-corona :
federale coronalijn 0800 14 689
unizo coronalijn : 0800 20 750
politie : info@politiecarma.be
www.info-coronavirus.be
#samentegencorona

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

We vragen alle bezoekers om bij aankomst:

  • hun handen te desinfecteren
  • verplicht een mondmasker te dragen 
  • 1,5 m afstand te houden van andere aanwezigen
  • de looplijnen te volgen

We vragen je om alleen naar je afspraak te komen. Als het niet anders kan dan is 1 begeleider welkom om je te helpen. Als je geen oppas hebt mag je je kinderen natuurlijk ook meenemen. 

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.