Tot eind februari beurtelings verkeer met verkeerslichten aan kruispunt Ringlaan RSS link

Op maandag 3 februari begint de aannemer met de aanleg van het betonnen fietspad langs de Herebaan-Oost, ter hoogte van het kruispunt met de Ringlaan.

Tot eind februari is er daardoor op het kruispunt Ringlaan en de Herebaan-Oost uitsluitend beurtelings verkeer mogelijk. Het verkeer wordt er geregeld met tijdelijke verkeerslichten. De verkeersafwikkeling tussen de Herebaan-Oost en de Europarklaan blijft gewoon behouden. Het verkeer rijdt er via de nieuwe rotonde. Ook hier worden verkeerslichten gebruikt. De Herebaan-Oost blijft voor alle duidelijkheid nog afgesloten in de richting van de nieuwe rotonde.

De werken aan het betonnen fietspad zijn onderdeel van fase 2, maar werden tot op heden nog niet uitgevoerd. De aannemer zal vanaf 3 februari deze zone verder afwerken. Op maandag 3 februari plaatst hij de tijdelijke verkeerslichten en de nodige verkeerssignalisatie. Vanaf dinsdag 4 februari gaan de werken effectief van start. Zonder weerverlet of onvoorziene omstandigheden moet het fietspad tegen eind februari klaar zijn.

De tonnagebeperking op de Herebaan-Oost is nog steeds van toepassing. Zwaar verkeer van en naar Europark rijdt verplicht via de Grote Baan en de Kazernelaan. Alle overige lokale verkeersmaatregelen blijven van kracht. Ook de Kerkofstraat blijft afgesloten aan de kant van de Herebaan-Oost.

Gedetailleerde informatie over de werken en de verkeershinder vind je in onze rubriek wegenwerken.

Gepubliceerd op vrijdag 31 januari 2020 11.50 u.