tijdelijke reglementen

Volgens artikel 285 en 286 van het Decreet Lokaal Bestuur moeten alle reglementen online gepubliceerd worden met vermelding van de datum van goedkeuring en de datum van publicatie. Vandaar dat we hier de geldende reglementen opsommen, behalve de belastingreglementen die opgenomen zijn in de rubriek 'retributies en belastingen'.

De permanente reglementen zijn elders opgesomd.

Reglement

Datum goedkeuring

Datum publicatie

Einddatum

Kelchteren Kermis 15/04/2019 17/04/2019 02/09/2019
alert-box-close-text

Wij werken op afspraak!

Heel wat administratieve zaken kan je voortaan enkel nog met een afspraak afhandelen in het NAC.

Voor het afhalen van huisvuilzakken of aangevraagde documenten hoef je geen afspraak te maken. De meeste attesten kan je gewoon online aanvragen, zodat je niet meer langs hoeft te komen. 

Vragen? Lees meer over onze nieuwe werkwijze.

Maak een afspraak