tijdelijke reglementen

Volgens artikel 285 en 286 van het Decreet Lokaal Bestuur moeten alle reglementen online gepubliceerd worden met vermelding van de datum van goedkeuring en de datum van publicatie. Vandaar dat we hier de geldende reglementen opsommen, behalve de belastingreglementen die opgenomen zijn in de rubriek 'retributies en belastingen'.

De permanente reglementen zijn elders opgesomd.

Reglement

Datum goedkeuring

Datum publicatie

Einddatum

Extrema Outdoor - veiligheidscontrole 25/04/2019 02/05/2019 10/06/2019
TVL-vertellingen 20/05/2019 23/05/2019 27/06/2019
Sma(a)kfestival 25/03/2019 11/04/2019 29/07/2019
Lachfestival 20/05/2019 23/05/2019 07/07/2019
Zomernoten 18/02/2019 17/04/2019 12/08/2019
Kelchteren Kermis 15/04/2019 17/04/2019 02/09/2019