Tellingen Noord-Zuid: helft van het verkeer is lokaal RSS link

Studio NZL onderzocht in maart en april het verkeer op en rond de Noord-Zuid. Er werd niet enkel gemeten, maar ook gekeken naar de herkomst en bestemming. In totaal zijn 339.553 kentekens anoniem geregistreerd met behulp van 33 meetposten op en rond de Noord-Zuidverbinding.

Enkele vaststellingen

  • Ongeveer de helft van het verkeer op de Noord-Zuid in onze gemeente is lokaal en dus geen doorgaand verkeer. 
  • Het aandeel voertuigen dat het hele traject tussen Eindhoven en Hasselt aflegt, is zeer beperkt.
  • Verder valt op dat 43% van het verkeer op de Kazernelaan naar de Grote Baan gaat, terwijl dat op de Lillosteenweg veel minder het geval is.
  • Een groot deel van het verkeer op Centrum-Zuid gaat dan weer de snelweg op.

Op het kaartje zijn deze vaststellingen in beeld gebracht.

Dit gedetailleerde mobiliteitsonderzoek is erg belangrijk om de volgende stappen te kunnen zetten naar een duurzame oplossing voor de Noord-Zuid.

Gepubliceerd op vrijdag 28 juni 2019 10 u.