subsidie voor kampen

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring voldoet de vereniging aan de volgende bijzondere vereisten:

    • De duur van het kamp omvat één of meerdere verblijven van telkens ten minste 2 overnachtingen.
    • Tijdens de gehele duur van het kamp beschikt de vereniging over minimum 1 begeleider per 20 deelnemers. De hoofdverantwoordelijke is ten minste 18 jaar oud.
    • Tijdens de gehele duur van het kamp nemen minimaal 5 leden deel aan de activiteiten waarvan twee derde jonger is dan 25 jaar of alleen de leiding.
    • De vereniging beschikt hetzij in eigendom, hetzij door een schriftelijke overeenkomst die het exclusieve gebruik vastlegt, tijdens de duur van het kamp over een aangepaste verblijfsaccommodatie in tenten of gebouwen.

Hier kan je je subsidieaanvraagformulier voor kampen downloaden.
Dit formulier moet je ten laatste 2 maanden na het einde van het kamp binnengebracht hebben bij team cultuur en jeugd.

alert-box-close-text

Wij werken op afspraak!

Heel wat administratieve zaken kan je voortaan enkel nog met een afspraak afhandelen in het NAC.

Voor het afhalen van huisvuilzakken of aangevraagde documenten hoef je geen afspraak te maken. De meeste attesten kan je gewoon online aanvragen, zodat je niet meer langs hoeft te komen. 

Vragen? Lees meer over onze nieuwe werkwijze.

Maak een afspraak