subsidie voor jeugdhuizen

Subsidies voor jeugdhuizen worden uitgekeerd aan erkende jeugdhuizen na inlevering van hun verslag.

Elk erkend jeugdhuis ontvangt een vaste toelage van 2500 euro voor zijn organisatie en activiteiten, als het voldoet aan volgende voorwaarden :

Het jeugdhuis

  • organiseert tijdens het werkjaar minstens 10 socio-culturele activiteiten, waarvan minstens 2 activiteiten in het teken staan van alcohol-, drug- of gokpreventie, toeleiding tot culturele activiteiten of het aanbieden van een workshop met educatieve waarde.
  • biedt ruimte voor ontmoeting, activering, samenwerking en educatie
  • kiest voor een vernieuwend aanbod, moeilijk toegankelijke thema's of een specifieke doelgroep
  • betrekt de jongeren nauw bij de organisatie
  • stelt de activiteiten open voor alle jongeren
  • neemt op termijn de structuur van een vzw aan
  • het werkjaar loopt van 1 september tot 31 augustus

Het werkingsverslag wordt ten laatste op 30 september ingediend bij het team cultuur en jeugd.

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.