aanvraag subsidie in kader van kernversterkende maatregelen

Handelaars van een aantal straten van Houthalen-Centrum kunnen onder bepaalde voorwaarden een subsidie aanvragen voor werken die bijdragen tot een versterking van de handelskern. Het gaat hier onder meer omĀ 

  • herinrichting van panden
  • gevelrenovatie
  • samenvoeging van panden

Alle voorwaarden en de subsidiebedragen kan je nalezen in het reglement.