fuiven: subsidie

Fuiftoelage: deze toelage is voor jeugdwerkinitiatieven die erkend zijn door de jeugdraad van Houthalen-Helchteren.

Voorwaarden

  • De fuif minstens twee maanden op voorhand melden via het feestloket.
  • Er kan maximaal 2 maal per jaar 125 euro verkregen worden.

Criteria fuif:

  • Indien de fuif niet tijdig aangegeven is, kan de burgemeester de fuif verbieden.

Fuifbus:

  • Voor grotere fuiven vanaf 600 personen kunnen er fuifbussen worden aangevraagd via de provincie.
  • De bussen zijn volledig gratis maar er wordt wel een borgsom van 100 euro per fuifbus gevraagd.
  • Ten laatste zes weken vóór de fuif moet de organisator de aanvraag indienen bij De Lijn.

Procedure

  • Minstens twee maanden op voorhand fuif aanmelden bij het feestloket
  • Terugbetaling gebeurt in de maand december van het berekeningsjaar