Stookoliecheque: hoe krijg ik de toelage van 225 euro? RSS link

Door de sterke stijging van de energieprijzen heeft de regering een reeks maatregelen genomen om de koopkracht van gezinnen te ondersteunen. Gezinnen die verwarmen met huisbrandolie of propaan in bulk kunnen een eenmalige forfaitaire toelage van 225 euro aanvragen.

Heb ik recht op een toelage?

Elk gezin dat tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023 stookolie of propaan geleverd kreeg om zijn hoofdverblijf te verwarmen, heeft recht op een toelage van 225 euro netto.

Het is een toelage dat slechts eenmaal per gezin kan worden aangevraagd en geldt voor zowel eengezinswoningen als gezinnen die in een appartement wonen.

Hoe vraag ik de vergoeding aan?

Er bestaan twee soorten formulieren. Welke je moet kiezen hangt af van het type woning:

  • type A formulier: voor een individuele woning (die geen deel uitmaakt van een appartementsgebouw);
  • type B formulier: voor huisvesting in een mede-eigendom of een opbrengsteigendom.

Je aanvraag indienen kan zowel online als op papier. Wie het online aanvraagt, kan rekenen op een snellere verwerking van het formulier maar in dat geval moet je je ook digitaal kunnen identificeren met een elektronische identiteitskaart of via Itsme.
Het correct ingevulde formulier stuur je aangetekend terug naar FOD Economie, Algemene Directie Energie – Cel Verwarmingstoelage 225 euro, Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel.

Zitdag sociaal huis

Het intaketeam organiseert op maandag 24 oktober 2022 van 14 tot 18 uur een zitdag voor verwerking van alle aanvragen van de mazoutcheque (225 euro).

Het is verplicht om een afspraak te maken via het nummer 011 49 22 22.

Breng zeker mee:

  • je identiteitskaart + pincode
  • factuur 
  • een bewijs van betaling van de factuur

Tot wanneer kan ik de toelage aanvragen?

Je kan tot 31 maart 2023 een aanvraag indienen.
De FOD Economie controleert en beslist binnen twee maanden over de geldigheid van je aanvraag. De betaling wordt dan overgemaakt op de bankrekening die je op het formulier invulde.

Heb je nog vragen?

Heb je recht op andere premies? Via een online vragenlijst kan je dit snel nagaan.
Gepubliceerd op vrijdag 14 oktober 2022 9 u.
alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.