stemrecht voor vreemdelingen

Vreemdelingen kunnen enkel kiezen bij de gemeenteraadsverkiezingen, niet bij de Federale Parlementsverkiezingen.

Als je vreemdeling bent en je wil gaan stemmen, dan moet je daarvoor wel een aanvraag doen op de dienst Burgerzaken.

Om het je gemakkelijk te maken, zal het gemeentebestuur alle vreemdelingen die voldoen aan de voorwaarden om te kunnen stemmen, een ingevuld aanvraagformulier toesturen. Ben je geïnteresseerd, onderteken dan dit formulier en bezorg het terug aan het team burgerzaken.

Eens je aanvraag ingediend, word je door het college van burgemeester en schepenen op de hoogte gebracht van de beslissing of je al dan niet op de kiezerslijst wordt ingeschreven.
Tegen negatieve beslissingen kan je bezwaar indienen.

Let op! Eens je op de kiezerslijst bent ingeschreven heb je stemplicht. Na je registratie als kiezer kan je niet meer wegblijven op de verkiezing, tenzij je een geldige reden van afwezigheid hebt.

alert-box-close-text

Wij werken op afspraak!

Heel wat administratieve zaken kan je voortaan enkel nog met een afspraak afhandelen in het NAC.

Voor het afhalen van huisvuilzakken of aangevraagde documenten hoef je geen afspraak te maken. De meeste attesten kan je gewoon online aanvragen, zodat je niet meer langs hoeft te komen. 

Vragen? Lees meer over onze nieuwe werkwijze.

Maak een afspraak