Stadspark wordt landmark in Houthalen-Centrum RSS link

Onze gemeente gaat een gemeentelijk park ontwikkelen als groene verbinding tussen het centrum en het NAC. Vergroening is de boodschap!

Eén van de twee zones die de gemeente deze bestuurstermijn wil ontwikkelen, is een groenpark rond de historische pastorij. (gekend als de Hekkelaar) Het Agentschap Natuur en Bos heeft ons voor de uitbouw van het park een subsidie van 179 000 euro toegekend.

De aanleg van het stadspark in de Hekkelaar brengt een aantal infrastructuurwerken met zich mee die in 3 fases uitgevoerd worden. De start wordt gegeven voorjaar 2021.

Belangrijk aspect is de afbraak van enkele verouderde, onbruikbare gebouwen aan de Pastorijstraat: parochiezaal, kapelanij en jeugdlokalen.

Enkel voor de parochiezaal moet een herbestemming gezocht worden. Wellicht zal dit in de vorm zijn van een nog te bouwen polyvalente zaal op een andere locatie. Het gemeentebestuur heeft zich alleszins geëngageerd voor continuïteit in de werking van het Parochiaal Cultureel Centrum. Er zal dus nooit een onderbreking zijn, noch tijdens de afbraakwerken en ook niet nadien.

De huidige parking in de Hekkelaar verdwijnt. Alleen nog een fragment- vooral voor lokale bewoners - blijft over. In de Pastorijstraat blijft evenwel gelegenheid tot parkeren en wordt een extra parkeerruimte voorzien naast Warm Hart.

Klimaatrobuuste vergroening
Tweede zone
die een groener jasje krijgt, is de Vredelaan. Kleine initiatieven zoals tegeltuintjes of ‘pop-up’ groene parkjes kunnen hier al veel verandering brengen. Door een extensief groenbeheer wil de gemeente ook meer natuurlijke grassen en kruiden laten tieren in de aanwezige bloemborders.

Alle aanwezige bomen werden geïnventariseerd. Hieruit bleek dat er al een breed assortiment aanwezig is, maar de bodembeluchting en de infiltratie van regenwater moet verbeterd worden.

Groene waaier van 127,8 are
De projectzone Hekkelaar-Vredelaan beslaat 127,8 are. Met een klimaatrobuuste vergroening van het centrum kiest het gemeentebestuur een mooie en aangename openbare ruimte. Zwakke weggebruikers krijgen hier voorrang!
Ecologie en groen wordt als een rode draad door het centrum getrokken; minder verharding, meer groen!

Gepubliceerd op dinsdag 5 mei 2020 9 u.
alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

We vragen alle bezoekers om bij aankomst:

  • hun handen te desinfecteren
  • verplicht een mondmasker te dragen 
  • 1,5 m afstand te houden van andere aanwezigen
  • de looplijnen te volgen

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 00 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.