spreekuren externen in het NAC

Alle spreekuren in het NAC zijn geannuleerd tot en met 19 april 2020.

Het gaat om volgende externen: 

  • Werkwinkel
  • Juridische bijstand
  • FOD Sociale Zekerheid¬†
  • Woon-energieloket (Stebo)
  • Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)
  • Ferm Kinderopvang
  • Huurderssyndicaat
  • Sociaal verhuurkantoor
  • Opvoedingswinkel