sportclubs

Voor informatie over verenigingen en contactpersonen kan je terecht bij het team sportpromotie.

Erkenning en subsidie aanvragen voor jouw sportvereniging kan als je voldoet aan de voorwaarden uit het erkenningsreglement

Erkenning en subsidie aanvragen kan bij het team sportpromotie. Zij bezorgen je de juiste documenten om in te vullen.

Momenteel wordt de subsidieregeling voor sportclubs herzien. Binnenkort zullen de reglementen en documenten hierover online gepubliceerd worden. Wel kunnen sportclubs hun basisgegevens alvast doorgeven via dit formulier