speelstraat: aanvraag

Speelstraten zijn straten die, op aanvraag van de bewoners, tijdens de zomervakantie volledig of gedeeltelijk afgesloten kunnen worden. De begeleiders zijn verzekerd via de verzekering die de gemeente heeft bij Ethias.

De speelstraten zijn een initiatief van de bewoners, zij nemen en dragen ook de verantwoordelijkheid. 

Voorwaarden

Zie reglement.

Procedure

  • Je downloadt het aanvraagformulier.
  • Je vult het document volledig in en bezorgt het aan de jeugddienst vóór 15 april.
  • Afhankelijk van het advies van de politie en de beslissing van het Schepencollege, ontvang je een gunstig of ongunstig antwoord.
  • Bij positief nieuws, moet je zelf nog zorgen voor de petitie bij de buurtbewoners. Die petitie moet terugbezorgd worden aan de jeugddienst, ten laatste op 1 juni.
  • Daarna ontvang je de definitieve beslissing. 

Wat meebrengen

Ingevuld aanvraagformulier