speelstraat: aanvraag

Speelstraten zijn straten die, op aanvraag van de bewoners, tijdens de zomervakantie volledig of gedeeltelijk afgesloten kunnen worden. De begeleiders zijn verzekerd via de verzekering die de gemeente heeft bij Ethias.

De speelstraten zijn een initiatief van de bewoners, zij nemen en dragen ook de verantwoordelijkheid. 

Voorwaarden

Zie reglement.

Procedure

  • Je downloadt het aanvraagformulier.
  • Je vult het document volledig in en bezorgt het aan de jeugddienst vóór 15 april.
  • Afhankelijk van het advies van de politie en de beslissing van het Schepencollege, ontvang je een gunstig of ongunstig antwoord.
  • Bij positief nieuws, moet je zelf nog zorgen voor de petitie bij de buurtbewoners. Die petitie moet terugbezorgd worden aan de jeugddienst, ten laatste op 1 juni.
  • Daarna ontvang je de definitieve beslissing. 

Wat meebrengen

Ingevuld aanvraagformulier

alert-box-close-text

Maatregelen m.b.t. Coronavirus

Stel niet-dringende bezoeken uit

Omwille van het coronavirus willen we ook de bezoekers aan ons gemeentehuis beperken om zo besmettingen te vermijden. Twijfel je over dringendheid, bel ons dan tijdens de openingsuren op 011 49 20 00. 

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 00 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.

We vragen onze bezoekers de nodige afstand tot onze medewerkers te bewaren en met bancontact te betalen.

Maak een afspraak