assistentiewoningen residentie Gorisberg

Voor wie?

De assistentiewoningen bieden een comfortabele huisvesting aan 60-plussers, koppels of alleenstaanden. Dankzij het oproepsysteem kan je – in noodsituaties - beroep doen op de zorgen van het verpleegkundig en verzorgend personeel van de woon- en zorgcampus Vinkenhof. Ook bij andere dringende problemen kan je rekenen op een tussenkomst wat voor jezelf en je familie een zekere geruststelling betekent.

Het leven in de assistentiewoningen heeft als voordeel dat er rekening gehouden wordt met de privacy van de bewoner. Anderzijds ben je in de assistentiewoningen nooit alleen, aangezien je voortdurend omringd bent door leeftijdsgenoten. Bijgevolg kan dit gemeenschapsleven de sociale contacten bevorderen en tevens een medicijn zijn tegen vereenzaming.

Om het veiligheidsgevoel te verhogen, hebben we gekozen voor een systeem met videofoon waardoor aan onbekenden de toegang tot de flats ontzegd kan worden. Ook de brandmelders, die in elke flat en in elke gemeenschappelijke ruimte geplaatst werden, zorgen ervoor dat de bewoners zich in hun flat veilig voelen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een opname in een assistentiewoningen moet je:

  • de leeftijd van 60 bereikt hebben (een eventuele machtiging tot afwijking: aanvragen bij het bevoegd ministerie)
  • voldoende zelfredzaam zijn, tenzij:
    • je samenwoont met een valide persoon
    • de mantelzorg (= zorg door familie en/of vrienden) op volledige en afdoende wijze uitgebouwd is

Hoe aanvragen?

Aanvragen kan telefonisch of persoonlijk bij de sociale dienst van de woon- en zorgcampus Vinkenhof. Elke aanvraag wordt vervolgens besproken door het opnameteam. Zij onderzoekt voornamelijk de zelfstandigheid van de kandidaat-bewoner en de ondersteuning door de familie of door andere mantelverzorgers.

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.