assistentiewoningen residentie Gorisberg

Voor wie?

De assistentiewoningen bieden een comfortabele huisvesting aan 60-plussers, koppels of alleenstaanden. Dankzij het oproepsysteem kan je – in noodsituaties - beroep doen op de zorgen van het verpleegkundig en verzorgend personeel van de woon- en zorgcampus Vinkenhof. Ook bij andere dringende problemen kan je rekenen op een tussenkomst wat voor jezelf en je familie een zekere geruststelling betekent.

Het leven in de assistentiewoningen heeft als voordeel dat er rekening gehouden wordt met de privacy van de bewoner. Anderzijds ben je in de assistentiewoningen nooit alleen, aangezien je voortdurend omringd bent door leeftijdsgenoten. Bijgevolg kan dit gemeenschapsleven de sociale contacten bevorderen en tevens een medicijn zijn tegen vereenzaming.

Om het veiligheidsgevoel te verhogen, hebben we gekozen voor een systeem met videofoon waardoor aan onbekenden de toegang tot de flats ontzegd kan worden. Ook de brandmelders, die in elke flat en in elke gemeenschappelijke ruimte geplaatst werden, zorgen ervoor dat de bewoners zich in hun flat veilig voelen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een opname in een assistentiewoningen moet je:

  • de leeftijd van 60 bereikt hebben (een eventuele machtiging tot afwijking: aanvragen bij het bevoegd ministerie)
  • voldoende zelfredzaam zijn, tenzij:
    • je samenwoont met een valide persoon
    • de mantelzorg (= zorg door familie en/of vrienden) op volledige en afdoende wijze uitgebouwd is

Hoe aanvragen?

Aanvragen kan telefonisch of persoonlijk bij de sociale dienst van de woon- en zorgcampus Vinkenhof. Elke aanvraag wordt vervolgens besproken door het opnameteam. Zij onderzoekt voornamelijk de zelfstandigheid van de kandidaat-bewoner en de ondersteuning door de familie of door andere mantelverzorgers.