seniorenraad

Administratieve en inhoudelijke ondersteuning door het team maatschappelijke participatie, voorgezeten door Guido Van Hertum.
Correspondentieadres: NAC - Pastorijstraat 30, tel. 011 49 20 00