secretariaat

Het beleidssecretariaat fungeert als administratieve ondersteuning van het gemeentebestuur, de algemeen directeur en de administratieve teams.

Het secretariaat bereidt de zittingen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen voor. De gemeenteraad houdt zitting de vierde donderdag van de maand om 20 uur in de raadzaal. Een gemeenteraadszitting is voor het grootste deel openbaar.

Het college van burgemeester en schepenen houdt elke maandag zitting. Deze zittingen zijn niet openbaar.

Het beleidssecretariaat staat ook in voor de gemeentelijke briefwisseling, administratieve taken inzake lidmaatschap van het gemeentebestuur bij intercommunales, verenigingen en instanties, politiereglementen en -verordeningen…

Het juridische team zorgt voor de nodige ondersteuning wat betreft de wetgeving.

Afspraken met de burgemeester worden eveneens gemaakt via het beleidssecretariaat. 

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.