secretariaat

Het beleidssecretariaat fungeert als administratieve ondersteuning van het gemeentebestuur, de algemeen directeur en de administratieve teams.

Het secretariaat bereidt de zittingen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen voor. De gemeenteraad houdt zitting de vierde donderdag van de maand om 20 uur in de raadzaal. Een gemeenteraadszitting is voor het grootste deel openbaar.

Het college van burgemeester en schepenen houdt elke maandag zitting. Deze zittingen zijn niet openbaar.

Het beleidssecretariaat staat ook in voor de gemeentelijke briefwisseling, administratieve taken inzake lidmaatschap van het gemeentebestuur bij intercommunales, verenigingen en instanties, politiereglementen en -verordeningen…

Het juridische team zorgt voor de nodige ondersteuning wat betreft de wetgeving.

Afspraken met de burgemeester worden eveneens gemaakt via het beleidssecretariaat.