secretariaat

Het beleidssecretariaat fungeert als administratieve ondersteuning van het gemeentebestuur, de algemeen directeur en de administratieve teams.

Het secretariaat bereidt de zittingen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen voor. De gemeenteraad houdt zitting de vierde donderdag van de maand om 20 uur in de raadzaal. Een gemeenteraadszitting is voor het grootste deel openbaar.

Het college van burgemeester en schepenen houdt elke maandag zitting. Deze zittingen zijn niet openbaar.

Het beleidssecretariaat staat ook in voor de gemeentelijke briefwisseling, administratieve taken inzake lidmaatschap van het gemeentebestuur bij intercommunales, verenigingen en instanties, politiereglementen en -verordeningen…

Het juridische team zorgt voor de nodige ondersteuning wat betreft de wetgeving.

Afspraken met de burgemeester worden eveneens gemaakt via het beleidssecretariaat. 

alert-box-close-text

Wij werken op afspraak!

Heel wat administratieve zaken kan je voortaan enkel nog met een afspraak afhandelen in het NAC.

Voor het afhalen van huisvuilzakken of aangevraagde documenten hoef je geen afspraak te maken. De meeste attesten kan je gewoon online aanvragen, zodat je niet meer langs hoeft te komen. 

Vragen? Lees meer over onze nieuwe werkwijze.

Maak een afspraak