schuldhulpverlening

Wat vaak onschuldig begint met een niet betaalde factuur, groeit soms uit tot een berg betalingsachterstallen. Lenen bij vrienden of kredietinstellingen is een schijnoplossing die op termijn de problemen vergroot.

De maatschappelijk werkers van de dienst 'schuldhulpverlening' onderzoeken je financiële situatie, nemen contact op met de schuldeisers en trachten de beschikbare middelen maximaal aan te wenden om via een afbetaalplan je openstaande rekeningen aan te zuiveren. Er zal steeds voldoende geld voor jou en je gezin gereserveerd worden zodat je steeds eten, kleding, huur,... kan betalen.