Fabio is schoolagent bij onze secundaire scholen RSS link

In Houthalen-Helchteren en Genk is een schoolagent actief als aanspreekpunt voor secundaire scholen en hun leerlingen. Politie CARMA wil nu met een Instagramaccount de agent meer bekendheid geven onder tieners en zijn aanspreekbaarheid stimuleren.

Het nieuwe account zal ook gebruikt worden om de jongeren te sensibiliseren en te informeren.

Na een proefproject in Genk zijn dit schooljaar ook de drie secundaire scholen uit Houthalen-Helchteren aan het werkdomein toegevoegd.

Wat doet de schoolagent dan precies?

Een wijkagent heeft een bemiddelende functie met als doelstelling escalatie te voorkomen. Ook de schoolagent heeft deze opdracht. Hij zorgt voor een link tussen politie, scholen en jongeren en fungeert als ‘spelverdeler’. Hij overlegt ook met andere zorg- en hulpverleningspartners. 

De schoolagent wordt het vaakst gecontacteerd voor conflicten en overlast (vergelijkbaar met burenruzies in de wijkwerking) en voor schoolverzuim. De communicatie via Instagram zal ook trachten in te spelen op deze thema’s.

Gepubliceerd op zaterdag 12 januari 2019 10 u.