scholen en opvang

💡 Worden kleuter-, lagere en middelbare scholen gesloten?
De maatregelen bepalen dat de lessen geschorst worden in alle kleuter-, lagere en middelbare scholen, met inbegrip van de extra-curriculaire activiteiten.
De opvang, uitsluitend georganiseerd door het intern personeel, dient op zijn minst te worden voorzien voor kinderen waarvan de ouders:
• werken in de gezondheidszorg
• werken in een essentiële publieke sector
• geen andere mogelijkheid hebben dan de kinderen door de grootouders, ongeacht hun leeftijd, te laten opvangen.

💡 Mogen we zelf nieuwe opvangmogelijkheden creëren?
Neen, enkel bestaande opvangmogelijkheden zijn toegelaten. Nieuwe initiatieven die reeds bestaande contacten overschrijden niet.

💡 Wat met kinderen van (vermoedelijk) besmette ouders?
Indien de ouder vermoedelijk besmet is, dan dienen de kinderen thuis te blijven. Kleine kinderen vertonen nauwelijks symptomen bij besmetting en worden zeer uitzonderlijk ziek, weliswaar geven ze de ziekte door waardoor gevraagd wordt ze thuis te houden.

💡 Mogen ondernemingen initiatieven nemen voor de opvang van kinderen van hun medewerkers?
Indien dergelijke opvangsystemen reeds bestonden, kunnen ze blijven doorgaan.
Er kunnen evenwel geen nieuwe initiatieven van opvang worden opgezet. Het is noodzakelijk te voorkomen dat de kinderen die vooraf niet in contact kwamen met elkaar, worden samen gezet.

💡 Worden internaten en scholen van het bijzonder onderwijs gesloten?
De internaten en het bijzonder onderwijs blijven open, maar schrappen de lessen.

💡 Worden universiteiten, hogescholen en andere scholen gesloten?
Universiteiten en hogescholen mogen enkel lesgeven via afstandsonderwijs.

💡 Worden scholen voor veiligheidsberoepen gesloten?
Brandweer-, politie- en veiligheidsscholen blijven de basisopleidingen voorzien. De scholen voor veiligheidsberoepen geven het basisonderwijs verder via afstandsonderwijs of leveren hulp aan de crisisinspanning door training on the job.

💡 Gelden de regels voor de scholen ook voor de Academies voor Muziek, Woord en Dans en Tekenacademies,...?
Ze mogen enkel lesgeven via afstandsonderwijs.

💡 Zullen de crèches open zijn?
Crèches en onthaalmoeders blijven open voor kinderen van maximum 3 jaar.

💡 Hoe moeten onthaalmoeders aan social distancing doen?
De nodige hygiënische maatregelen moeten gevolgd worden maar social distancing is hierbij moeilijk ten aanzien van de kinderen. Social distancing maatregelen moeten wel strikt gevolgd worden door de ouders. Weliswaar kan de desbetreffende groep kinderen gezien worden binnen de vaste koker.