scholen en opvang

Raadpleeg de website van de bevoegde overheden voor de modaliteiten van de heropstart in september.

💡 Wat met kleuter-, lagere en middelbare scholen gesloten?

De lessen kunnen progressief hernomen worden op school, op voorwaarde dat de scholen de volgende protocollen nauwgezet volgen:

  • Hygiëneregels (handen wassen,…) blijven voor iedereen primordiaal;
  • De klassen, de gangen en de leraarskamers moeten ten alle tijden goed geventileerd zijn;
  •  Lessen en andere activiteiten in de openlucht hebben de voorkeur;
  • Scholen moeten over een noodplan beschikken voor mocht er een besmettingshaard ontstaan.

💡 Hoger onderwijs

Universiteiten en hogescholen geven hoofdzakelijk les via afstandsonderwijs. Zij kunnen wel lessen en activiteiten hervatten volgens de richtlijnen van de gemeenschappen en de bijkomende maatregelen voorzien door de federale regering.

Bovendien is iedereen vanaf 12 jaar verplicht een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in de auditoria. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

In auditoria mag het masker worden verwijderd door een persoon enkel en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de consumptie van eten en drinken.

In de niet publiek toegankelijke delen van de auditoria is het niet verplicht een mondmasker te dragen op de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.

Stages kunnen worden hervat volgens het tempo waarin de betrokken sectoren opnieuw opstarten.

💡 Volwassenenonderwijs

De instellingen van het volwassenenonderwijs (inclusief informeel volwassenonderwijs) mogen hun lessen en activiteiten hervatten overeenkomstig de richtlijnen van de Gemeenschappen en de bijkomende maatregelen voorzien door de federale regering. Enkel indien de configuratie van de infrastructuur het toelaat, kunnen de Gemeenschappen beslissen om het deeltijds kunstonderwijs te hernemen voor beperkte activiteiten.

Bovendien is iedereen vanaf 12 jaar verplicht een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in de auditoria. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

In auditoria mag het masker worden verwijderd door een persoon enkel en alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de consumptie van eten en drinken.

In de niet publiek toegankelijke delen van de auditoria is het niet verplicht een mondmasker te dragen op de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.

💡 Hoeveel leerlingen mogen er per klas zitten?

Er mogen 14 kinderen per klas zitten. Tenminste, als de social distancing gegarandeerd kan worden: per leerling moet er 4 m2 voorzien worden, voor leerkrachten 8 m2. Voor 14 leerlingen moet een klas dus 64 m2 groot zijn, maar in een lokaal van 100 m2 mogen nog steeds niet meer dan 14 kinderen aanwezig zijn.

💡 Moeten de leerkrachten en leerlingen een mondmasker dragen op school

Mondmaskers worden verplicht voor alle leerkrachten én leerlingen in het secundair. Voor scholieren in de lagere school is dat niét het geval, ook niet als het kind ouder is dan 12 jaar. 

Leerkrachten kunnen kiezen:

  • Leerkrachten die veel rondlopen in de klas, kunnen kiezen voor een gezichtsscherm
  • leerkrachten die vooraan in de klas blijven staan, kunnen kiezen voor plexiglas

💡 Mogen we zelf nieuwe opvangmogelijkheden creëren?

Neen, enkel bestaande opvangmogelijkheden zijn toegelaten. Nieuwe initiatieven die reeds bestaande contacten overschrijden niet.

💡 Wat met kinderen van (vermoedelijk) besmette ouders?

Kinderen van een besmette ouder kunnen 14 dagen niet naar school of de opvang gaan.

💡 Mogen ondernemingen initiatieven nemen voor de opvang van kinderen van hun medewerkers?

Indien dergelijke opvangsystemen reeds bestonden, kunnen ze blijven doorgaan.
Er kunnen evenwel geen nieuwe initiatieven van opvang worden opgezet. Het is noodzakelijk te voorkomen dat de kinderen die vooraf niet in contact kwamen met elkaar, worden samen gezet.

💡 Mogen internaten, opvangtehuizen en permanente opvangtehuizen en scholen van het bijzonder onderwijs openen?

Deze instellingen blijven open. Bijzondere organisatiemodaliteiten kunnen voor deze inrichtingen voorzien worden.

💡 Hoe zit het met de (her)examens van het hoger onderwijs?

Examens kunnen worden georganiseerd. Hiervoor kan men zich wenden tot de websites van de betrokken onderwijsinstellingen.

“Silent places” voor studenten zonder passende studiefaciliteiten kunnen georganiseerd worden mits op afspraak en met respect voor de social distance maatregelen. Indien het openbare bibliotheken betreft, zoals op verschillende faculteiten het geval is, moet een toezichtcontrole voor studenten door toezichthouders en personeel voorzien worden.

Bovendien is iedereen vanaf 12 jaar verplicht een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in de bibliotheken. Indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.

In de niet publiek toegankelijke delen van de bibliotheken is het niet verplicht een mondmasker te dragen op de dubbele voorwaarde dat deze delen volledig gescheiden zijn van de publiek toegankelijke delen en dat dit niet in strijd is met de eventueel geldende gids en protocol.

💡 Wat met het onderwijs en de opleidingen voor veiligheidsberoepen?

De scholen voor veiligheidsberoepen geven het basisonderwijs verder via afstandsonderwijs of leveren hulp aan de crisisinspanning door training-on-the-job.

💡 Mogen professionele opleidingen hervat worden?

Deze opleidingen mogen worden hervat als ze voldoen aan de social distance regels die van toepassing zijn in het bedrijf.

💡 Mogen de Academies voor Muziek, Woord en Dans en Tekenacademies de lessen hervatten?

De lessen mogen hervatten conform de richtlijnen van de Gemeenschappen en de bijkomende maatregelen verstrekt door de federale overheid. 

💡 Blijven de crèches en onthaalmoeders open?

Voor meer informatie betreffende kinderopvang:

💡 Hoe moeten onthaalmoeders aan social distancing doen?

De nodige hygiënische maatregelen moeten gevolgd worden maar social distancing is hierbij moeilijk ten aanzien van de kinderen. Social distancing maatregelen moeten wel strikt gevolgd worden door de ouders. Weliswaar kan de desbetreffende groep kinderen gezien worden binnen de vaste koker.

💡 Mogen opleidingen aangeboden door OCMW’s (bv groepstrainingen over omgaan met een beperkt budget) hervat worden?

Deze opleidingen mogen worden hervat als ze voldoen aan de social distancing regels voor het lokaal bestuur.

💡 Mogen opleidingen in het kader van avondonderwijs (bv. kooklessen en taallessen) hervatten?

Instellingen van volwassenenonderwijs mogen hun lessen en activiteiten hervatten overeenkomstig de richtlijnen van de gemeenschappen en de bijkomende maatregelen van de federale regering.

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

We vragen alle bezoekers om bij aankomst:

  • hun handen te desinfecteren
  • verplicht een mondmasker te dragen 
  • 1,5 m afstand te houden van andere aanwezigen
  • de looplijnen te volgen

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 00 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.