Schapenbegrazing om Japanse duizendknoop te bestrijden RSS link

In de omgeving van sporthal Lakerveld in onze gemeente, wil het gemeentebestuur de Japanse duizendknoop te lijf gaan met schapen. Met behulp van de dieren wordt de exotische woekerplant op een ecologische manier bestreden.

Bovendien is de inzet van schapen financieel voordeliger dan mechanische middelen.

Waar situeert zich het probleem?

De Japanse duizendknoop heeft zich kunnen ontwikkelen op een drietal locaties die in elkaars buurt liggen. Concreet gaat het om twee wachtbekkens en een helling vlak aan sporthal Lakerveld en de atletiekpiste.

Exotische woekeraar

Japanse duizendknoop is een exotische woekerplant die in heel België voor problemen zorgt. Ze groeit heel snel en verdringt inheemse plantensoorten. De duizendknoop verspreidt zich overwegend met de wortelstokken. De mens zorgt meestal zelf voor de verspreiding. Bij snoeien, maaien of andere machinale werken, kunnen er plantenresten blijven hangen aan de machines. De verplaatsing van de machines zorgt zo ook voor verspreiding van de duizendknoop. Bij grondwerken kunnen plantenresten samen met de afgevoerde grond ook een nieuwe bestemming krijgen.

De duizendknoop verdringt niet alleen inheemse planten maar biedt ook geen geschikte leefomgeving voor onze diersoorten, zoals insecten. De wortelstokken en stengels zijn zeer sterk waardoor schade aan gebouwen, leidingen en wegen niet te vermijden is. Hellingen en taluds waar de plant woekert, worden onstabiel. Planten die de bodem moeten vasthouden, krijgen immers geen kans meer om te groeien.

Moeilijke en dure bestrijding

Bestrijding van de Japanse duizendknoop is niet makkelijk, moet zeer omzichtig gebeuren en brengt veel kosten met zich mee. Bij maaien moet het maaisel in afgesloten zakken worden afgevoerd en apart worden gehouden. Bovendien moet er zeer regelmatig worden gemaaid om de plant uit te putten. Machines en kleding moeten na het werk ook worden gereinigd…

Chemische bestrijding is efficiënter maar is niet meer toegelaten voor openbare besturen.

Een derde mogelijkheid is zogenaamde thermische behandeling. Dit kan met heet water, maar hiermee worden de wortels niet geraakt. Elektrisch is dan weer duur en te onveilig op de steile hellingen in de wachtbekkens.

Proefproject met schapen

Het gemeentelijk team Leefomgeving zal een proefproject lanceren om de Japanse duizendknoop te bestrijden met schapenbegrazing.

Vier maal per jaar, van maart tot september, zullen de schapen aan de slag gaan. Tijdens deze maanden groeit de duizendknoop. Doordat de jonge scheuten van de plant telkens worden afgeknabbeld, verzwakt ze en sterft uiteindelijk af. Met de steile hellingen van de wachtbekkens hebben de schapen geen probleem.

De inzet van schapen zorgt ook voor meer diversiteit in planten- en diersoorten. De dieren grazen niet overal kort waardoor de locaties leefgebieden krijgen voor verschillende kleine dieren. En niet te vergeten, de schapen zorgen voor een natuurlijk uitzicht rondom de sporthal en de atletiekpiste, wat veel mensen blij zal maken. Inwoners zullen zeker eens naar de schapen komen kijken.”

De kostprijs van het project bedraagt voor dit jaar 3 146 euro. Alle nodige voorzieningen zijn inbegrepen: vervoer en verzorging van de dieren, beheer en controle van de terreinen en plaatsen van de tijdelijke omheiningen.

Gepubliceerd op donderdag 1 april 2021 10.54 u.
alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

We vragen alle bezoekers om bij aankomst:

  • hun handen te desinfecteren
  • verplicht een mondmasker te dragen 
  • 1,5 m afstand te houden van andere aanwezigen
  • de looplijnen te volgen

We vragen je om alleen naar je afspraak te komen. Als het niet anders kan dan is 1 begeleider welkom om je te helpen. Als je geen oppas hebt mag je je kinderen natuurlijk ook meenemen. 

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.