Werken aansluiting Europark - Herebaan-Oost starten RSS link

Begin januari starten de werken aan de aanleg van een rotonde op de aansluiting van de Herebaan-Oost met de Europarklaan. Tegelijkertijd moderniseren we ook het kruispunt van de Herebaan-Oost met de Ringlaan.

In diezelfde zone, langs beide zijden van de rijweg, voorzien we nieuwe fietspaden. Ondergronds komt er een gescheiden rioleringsstelsel en worden de nutsleidingen vernieuwd.

Met deze ingrepen willen wij de algemene verkeersdoorstroming op de Herebaan-Oost verbeteren en specifiek de industriezone Europark optimaal ontsluiten. Met de aanleg van nieuwe fietspaden vergroten we tegelijk de fietsveiligheid.

In de week van maandag 7 januari starten de nutsmaatschappijen met het verplaatsen en vernieuwen van de leidingen voor elektriciteit, gas, water en telecom. Deze werken duren ongeveer zes maanden, al kan door onvoorziene omstandigheden de planning nog wijzigen.

De verkeershinder blijft tijdens de nutswerken beperkt.

Omwonenden krijgen een brief met meer informatie in de bus. In februari krijgen ze meer toelichting tijdens een infoavond.

Gepubliceerd op donderdag 27 december 2018 8 u.