Europees rijbewijs

 

Een Europees rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart, waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Europees rijbewijs is tien jaar geldig.

Voorwaarden

Als u een rijbewijs wil behalen, moet u slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. U kunt pas aan het praktisch examen deelnemen na het volgen van een rijopleiding (met of zonder begeleider) en na een oefenperiode. Daarvoor hebt u een voorlopig rijbewijs nodig.

Procedure

Je vraagt het Europese rijbewijs aan in de gemeente waar je bent ingeschreven.

Is je rijbewijs gestolen? Meld de diefstal van je rijbewijs eerst bij de politie van de plaats waar de diefstal heeft plaatsgevonden (of bij de lokale politie van je gemeente). Zij geven je een attest, waarmee je een nieuw rijbewijs bij de dienst Bevolking aanvraagt. Maak hier een afspraak voor een nieuw rijbewijs aan te vragen.

Ben je je rijbewijs verloren? Dan moet je dit melden bij de dienst Bevolking. Voor de aangifte van een verloren rijbewijs heb je een afspraak nodig. Maak hier een afspraak voor een nieuw rijbewijs aan te vragen. Je krijgt dan ook een bewijs van verlies mee.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart.
 • Voorlopig rijbewijs.
 • Document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum.
 • Als de foto op uw elektronische identiteitskaart (eID) nog voldoende gelijkend is, dan kan die gebruikt worden voor uw rijbewijs.
  Is de foto op uw eID niet gelijkend genoeg meer? Of wilt u een andere foto op uw rijbewijs? Breng dan ook een nieuwe foto mee.

Tarieven

 • Definitief rijbewijs (bankkaartformaat): 25 euro
 • Voorlopig rijbewijs: 25 euro
 • Internationaal rijbewijs: 21 euro
 • Duplicaat rijbewijs: 25 euro
 • Duplicaat voorlopig rijbewijs: 25 euro

Levertermijn

 • 2 werkdagen