Remo Milieubeheer NV | opstellen project-MER voor de exploitatie zandwinning, stortactiviteiten en ondersteunende activiteiten en ontwikkeling van natuur in Houthalen-Helchteren

Publieke bekendmaking – Vraag tot (Scoping)-advies omtrent het voornemen van Remo Milieubeheer NV om een project-MER op te stellen voor het project: Exploitatie zandwinning, stortactiviteiten en ondersteunende activiteiten en ontwikkeling van natuur in Houthalen-Helchteren.

Graag jouw mening over de aanpak van deze studie

Remo Milieubeheer NV heeft het voornemen een PR-MER op te stellen en vraagt aan het team Mer scopingsadvies.

De initiatiefnemer heeft er bij het opstarten van de m.e.r.-procedure expliciet voor gekozen de voorgestelde methodologie, die in de aanmelding wordt beschreven, reeds verder uit te werken (ontwerp-MER) en beide gebundeld in te dienen.

Tot en met 2 februari kan je zelf de aanmelding voor deze studie inkijken en je mening, vragen of bedenkingen meegeven over wat er allemaal precies onderzocht zal worden en hoe dit zal gebeuren. Bezwaren tegen het project zelf dienen op basis van het afgewerkt milieueffectrapport tijdens het openbaar onderzoek van de latere vergunningsaanvraag geformuleerd te worden.

Het ontwerp project-MER is integraal raadpleegbaar via de MER-dossierdatabank van Omgeving.vlaanderen.be. (dossiercode PR3501).

Inspraakreacties kunnen uiterlijk 02/02/2023 overgemaakt worden aan team MER via e-mail mer@vlaanderen.be met vermelding “PR-MER 3501 - Remo Milieubeheer NV”.

Na beslissing van het Team Mer over het scopingsadvies, kan je deze raadplegen via de website https://omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.