reglementen

Volgens artikel 285 en 286 van het Decreet Lokaal Bestuur moeten alle reglementen online gepubliceerd worden met vermelding van de datum van goedkeuring en de datum van publicatie. Vandaar dat we hier de geldende reglementen opsommen, behalve de belastingreglementen die opgenomen zijn in de rubriek 'retributies en belastingen'.

De tijdelijke reglementen zijn elders opgesomd.

Reglement

Datum goedkeuring

Datum publicatie

GAS-reglement 27/10/2016 28/10/2016
overlastreglement 27/10/2016 28/10/2016
speelstraten 22/01/2015 01/02/2015
sportwerking scholen 22/11/2007 1/01/2008
terrasreglement 23/04/2015 1/05/2015
e-portemonnee 28/01/2010 1/02/2010 
plaatsing publiciteitsborden 31/03/1996 1/02/2004 
ondersteuning muziekverenigingen 27/02/2014 28/02/2014
ondersteuning toneelproducties 27/02/2014 28/02/2014
cultuur dicht bij mensen 27/02/2014 28/02/2014
financiële ondersteuning voor erkende verenigingen 24/03/2011 25/03/2011 
taxivergunning 06/06/2013 13/06/2013
isolatiepremie 19/12/2013 1/01/2014
impulssubsidies 23/09/2010 1/10/2010
uitleendienst 27/03/2014 28/03/2014
reglement-terugbetaling-toegankelijkheidsadvies 26/08/2004 1/09/2014