recreatie en buitenactiviteiten

💡 Algemene bepaling
Privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve aard zijn verboden. Uitzondering is de beoefening van een individuele fysieke activiteit of met de familieleden die onder hetzelfde dak wonen of telkens eenzelfde vriend (afstand van 1,5 meter). Voor wat betreft buitenactiviteiten zijn enkel fiets-, wandel- en looptochten toegelaten volgens bovenstaande modaliteiten en in de omgeving van de woonplaats. Men moet autoverplaatsingen hiervoor absoluut vermijden.

Activiteiten

💡 Mag men nog samenkomen?
Neen, alle samenscholingen van meer dan 2 personen zijn verboden.

💡 Mag men zich verplaatsen?
De burgers moeten thuisblijven om contact met andere personen dan hun naaste familie maximaal te vermijden.

💡 Zijn er uitzonderingen op dit principe?
Verplaatsingen zijn enkel toegelaten in het geval van noodzakelijkheid en omwille van dringende redenen, zoals bijvoorbeeld:

  • Woon-werkverkeer;
  • Absoluut noodzakelijke verplaatsingen (doktersbezoek, aankopen van etenswaren, verplaatsingen naar de post, bank, apotheker, tankstation of bijstand aan hulpbehoevenden, daklozen, etc.);
  • Fysieke activiteiten in openlucht, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

💡 Mag men elektrische steps gebruiken om te wandelen?
Nee, ze zijn niet toegelaten voor recreatieve activiteiten. Ze zijn echter wel toegelaten als transportmiddel voor essentiële verplaatsingen.

💡 Zijn er water- en brandingsporten toegelaten?
Neen. Mag ik mijn drone nog gebruiken? Recreatief gebruik van uw drone is enkel toegelaten op uw eigen privéterrein, gelegen aan uw woning.

Sociale contacten

💡 Mogen er bezoeken worden gebracht aan familie die niet onder hetzelfde dak wonen?
Het bezoek aan familie die niet onder hetzelfde dak woont wordt afgeraden, behalve om hulp te bieden aan kwetsbare personen (om bijstand en zorgen te voorzien voor oudere personen, voor minderjarigen, voor personen met een handicap en voor kwetsbare personen).

💡 Mag men dus buiten wandelen of joggen?
Ja en wordt zelfs aanbevolen maar enkel met die leden van het gezin die onder hetzelfde dak wonen en eventueel met een derde (bijvoorbeeld altijd eenzelfde vriend) en mits toepassing van 1.5m afstand tussen elkaar.

💡 Hoe ver mag ik nu eigenlijk fietsen en wandelen?

  • Het crisiscentrum raadt aan om dit in de nabijheid van je woonst te doen.
  • Het algemene principe is dat iedereen binnen zijn eigen gezinsbubbel blijft en enkel noodzakelijke verplaatsingen doet, in de eerste plaats naar de voedingswinkel.
  • Wandelen mag samen met het gezin of met hoogstens 1 vriend of vriendin, bij voorkeur altijd dezelfde persoon en op 1,5 meter afstand van elkaar.
  • Wandelen mag bovendien alleen in de eigen buurt.

💡 Ik ben alleenstaand en moet de auto nemen om een vriend(in) te bereiken om samen te gaan wandelen. Mag dat? 
Nee, dit wordt door het crisiscentrum aanzien als een niet-essentiële verplaatsing en is dus verboden. Zolang je vriend(in) niet in nood is of hulpbehoevend, is deze verplaatsing per definitie niet noodzakelijk. Je kan wel gaan wandelen met één persoon - telkens dezelfde - die in je buurt woont.

Openbare domeinen

💡 Moeten provinciale en gemeentelijke domeinen, parken en bossen gesloten worden?
De recreatieve delen van deze domeinen moeten sluiten (vb. speeltuinen, …). Daarentegen, de parken en bossen mogen openblijven mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Hierop moet worden toegezien.

Toerisme

💡 Mogen toeristen naar België blijven reizen (de kust, Ardennen, ...)?
Neen. Het is verboden voor toeristen om naar België te komen omdat de recreatieve activiteiten verboden zijn.

💡 Mag ik naar mijn buitenverblijf reizen, bijvoorbeeld in de Ardennen of de kust?
Neen, dit is niet toegestaan. Door de uitvoering van social distancing maatregelen om sociale vermenging (leeftijd, mensen die elkaar meestal niet vaak bezoeken) te voorkomen, en anderzijds om te voorkomen dat regio’s waar de gezondheidsvoorzieningen niet voldoende zijn om de instroom van mensen van buiten de regio op te vangen, overbelast raken.