Publieke raadpleging van de NZL RSS link

De alternatievenonderzoeksnota, die de zeven alternatieven en het geïntegreerd onderzoek beschrijft, kan van 16 maart tot en met 30 april ingekeken worden.

Dat kan online, maar er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in het NAC. (aanmelden aan het centraal onthaal)

Hoe kan ik mijn opmerkingen op de AON indienen?

Schriftelijke reacties moeten ten laatste op 30 april bij de gemeente zijn ingediend.

Wat gebeurt er met mijn opmerkingen?

De reacties worden door het projectteam gebundeld in een overwegingsdocument. Dit document geeft kort een overzicht van de raadpleging, de ontvangen inspraakreacties en adviezen, de antwoorden hierop en een overzicht van de aanpassingen aan de AON die daaruit voortvloeien. De nota zal terug te vinden zijn op de projectwebsite.

Gepubliceerd op dinsdag 10 maart 2020 9.32 u.
alert-box-close-text

Maatregelen m.b.t. Coronavirus

Stel niet-dringende bezoeken uit

Omwille van het coronavirus willen we ook de bezoekers aan ons gemeentehuis beperken om zo besmettingen te vermijden. Twijfel je over dringendheid, bel ons dan tijdens de openingsuren op 011 49 20 00. 

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 00 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.

We vragen onze bezoekers de nodige afstand tot onze medewerkers te bewaren en met bancontact te betalen.

Maak een afspraak