raadgevingen voor de heropstart van de horecazaken

Café’s, bars, restaurants, eet- en drinkgelegenheden in een hotel mogen openen op 8 juni.

💡 Richtlijnen voor de klant:

 • Reserveer zo veel mogelijk op voorhand je horecabezoek.
 • Kom niet naar de horecazaak als je ziektesymptomen vertoont.
 • Volg de instructies van het personeel en de richtlijnen die geafficheerd zijn in de
  horecazaak.
 • Hou 1,5 meter afstand van personeel en andere klanten, uitgezonderd de personen
  die deel uitmaken van je gezelschap.
 • Beperk uw verplaatsingen in de horecazaak. Verplaats u enkel van en naar uw tafel en
  de toiletten.
 • Hoest of nies in je elleboog of in een papieren zakdoek die je onmiddellijk nadien
  weggooit in een vuilnisbak met een deksel (bv. aan de toiletten).
 • Zorg voor een goede handhygiëne, en raak alleen voorwerpen aan die je nodig hebt.
 • Betaal zoveel mogelijk elektronisch of contactloos.

💡 Richtlijnen voor de horecaondernemer:

 • Zorg voor de heropstart voor een complete reiniging en ontsmetting van de
  materialen en ruimtes die gebruikt worden door het personeel en de gasten.
 • Neem tijdig contact met uw werknemers, inclusief uitzendkrachten en stagiairs, en
  met externen zoals klanten, leveranciers en anderen die met uw onderneming in
  contact komen, om hen te informeren over de regels in uw onderneming. Heel wat
  mensen hebben wellicht concrete vragen: het is belangrijk om hen mee te delen tot
  wie ze zich kunnen richten via informatiepanelen, uw intranet of uw website.
 • Maak afspraken zichtbaar buiten en in de vestiging. Je kan hier een model van affiche en
  een communicatiekit terugvinden.
 • Bij dienstverlening aan huis mag de dienstverlener slechts aanwezig zijn op de plaats
  van dienstverlening voor de duur die strikt noodzakelijk is.
 • Stimuleer zoveel mogelijk reservaties op voorhand.
 • Besteed aandacht aan de inrichting van uw parking, bv. met spreiding van het aantal
  parkeerplaatsen en plaatsen voor fietsen, zodat een veilige afstand gegarandeerd
  wordt.
 • Bij niet-automatische deuren laat u de deuren zoveel mogelijk open staan.
 • Voer een welkomstgesprek met uw klanten, waarbij u hen sensibiliseert,
  informeert, en hen de voorziene preventiemaatregelen en de regels in
  verband met de gezondheid van de gasten toelicht.
 • Jassen en accessoires worden niet aangenomen door het personeel; de
  gasten moeten jassen en andere zelf weghangen op de voorziene plaats.
 • Klanten moeten binnen en buiten de vestiging de afstand van 1,5 meter makkelijk
  kunnen bewaren (behalve tussen de personen die deel uitmaken van het gezelschap).
  Die afstandsmaatregel geldt ook voor het terras en het sanitair gedeelte.
 • De verplaatsingen van de klanten binnen de inrichting en naar buiten worden
  zo georganiseerd om elk contact met andere klanten en het personeel in alle
  omstandigheden tot een minimum te beperken, steeds met respect voor de afstand
  van 1,5 meter.
 • Voorzie zoveel mogelijk begeleiding van de gasten naar de tafels. Duid zelf de
  plaatsen/tafels aan en vermijd zo contacten tussen klanten. Plaats bijvoorbeeld een
  bordje ‘Wait to be seated’.
 • Doe al het mogelijke om de fysieke afstand van 1,5 m zo goed mogelijk na te streven.
  Werk bijvoorbeeld met vloermarkeringen om dat te ondersteunen / om de circulatie
  te organiseren (vaste, duidelijke gemarkeerde wacht- en looppaden buiten en binnen
  de horecazaak). Indien nodig, voorzie dan extra beschermingsmaatregelen, zoals
  plexischermen of andere fysieke barrières.
 • Er wordt verplicht zittend geconsumeerd. Consumeren aan de bar of rechtstaand is
  niet toegestaan. Enkel in eenmanszaken kan worden besteld en bediend aan de bar,
  steeds met respect voor de afstand van 1,5 meter met en tussen de klanten.
 • Tafels worden zo opgesteld dat de afstand van 1,5 meter tussen de tafels
  gewaarborgd is. Het aantal tafels moet hieraan aangepast worden. Van deze regel
  kan worden afgeweken indien er een voldoende hoge barrière is voorzien (bv. van
  plexiglas, minimaal 1,80 m hoog).
 • Er kunnen maximum 10 personen samen aan een tafel zitten. De algemene regels
  over de toegestane sociale contacten zoals vastgelegd door de overheid, moeten
  worden gerespecteerd.
 • Zorg voor de noodzakelijke handhygiëne voor het personeel en de klanten door
  geschikte handgel of ontsmettingsmiddelen te voorzien om handen te ontsmetten.
  Stel die middelen ter beschikking aan de in- en uitgang en waar nodig in de vestiging
  (bv. toiletten, verbruikszaal, terras, …).
 • Voorzie in de toiletten van de zaak uitsluitend papieren handdoeken of papier en
  afsluitbare vuilnisbakken. Het sanitair moet veelvuldig gereinigd en ontsmet worden.
 • Reinig tafel en stoelen grondig na iedere klant.
 • Een menu- en drankenkaart aanbieden die door de verschillende klanten in handen
  genomen wordt, is absoluut af te raden. Gebruik hiervoor borden aan de wanden of
  andere alternatieven. Indien er toch een menu- of drankenkaart wordt gebruikt, reinig
  die dan grondig na iedere klant.
 • Gebruik zoveel mogelijk papieren tafellakens, napperons, placemats, servetten.
 • Zet geen boterpotjes, zout- en pepervaatjes, olie en azijn, ketchupflesjes,
  broodmandjes, siervoorwerpen, … op tafel. Geef de voorkeur aan individueel
  verpakte porties (die u zelf kunt bereiden).
 • Glazen, tassen, servieswerk en bestek moeten na ieder gebruik gewassen worden
  met zeep en gespoeld worden (meer informatie verderop).
 • Het dragen van een mondmasker of ander alternatief in stof is verplicht voor het
  personeel in de zaal. Dit geldt ook voor het personeel in de keuken behalve voor
  functies waarbij de veiligheidsafstand van 1,5 meter kan worden gerespecteerd.
 • Voor ventilatie wordt aangeraden om de luchtverversingssnelheid te verhogen en
  zoveel mogelijk buitenlucht aan te voeren, hetzij door natuurlijke ventilatie, hetzij door
  mechanische ventilatie, afhankelijk van de gelegenheid. Bij gebruik van mechanische
  ventilatiesystemen is het onderhoud van kunstmatige ventilatiesystemen volgens de
  instructies van de fabrikant, met name wat de reiniging en vervanging van de filters
  betreft, van essentieel belang.
 • Het gebruik van gemeenschappelijke spellen die aanwezig zijn in de drinkgelegenheid
  (biljart, darts, …) is enkel toegelaten indien de afstand van 1,5 meter kan worden
  gerespecteerd. Na elk gebruik worden de spellen ontsmet.
 • Er geldt een sluitingsuur, namelijk 1 uur ‘s nachts, tenzij de lokale overheden beslissen
  om dat uur te vervroegen.
 • Richt de kassazone in zodat de afstand van 1,5 meter kan worden gevrijwaard tussen
  het personeel en de klanten, en tussen de wachtende klanten in de rij. Is dat niet
  mogelijk, voorzie dan andere veiligheidsmaatregelen, zoals wanden en schermen.
 • Stimuleer elektronisch betalen met bankkaart of contactloos, en vermijd cash zoveel
  mogelijk.
 • Bij gebruik van de betaalterminal moet deze na ieder gebruik gereinigd en ontsmet
  worden, of stel handgels of oorstaafjes ter beschikking voor de klanten.

💡 Glazen, tassen, servieswerk en bestek:

Glazen, tassen, servieswerk en bestek moeten na ieder gebruik gewassen
worden met zeep en gespoeld worden. De bierglazen enkel spoelen in koud water met een spoelmiddel volstaat niet.

Machinaal afwassen heeft de voorkeur boven met de hand afwassen.
Als u met de hand afwast, is het aangeraden om heet water en detergent te
gebruiken. Eventueel kan je naspoelen met koud drinkbaar water.
Indien het niet mogelijk is om met heet water af te wassen, moet je extra
aandacht besteden aan volgende punten:

 • het gebruikte afwaswater moet altijd schoon worden gehouden,
 • gebruik steeds voldoende detergent (volgens de aanbevelingen
  van de producent),
 • laat de glazen voldoende lang weken in het water met detergent,
 • spoel na met drinkbaar water.

Gebruik een afwasbak voor het afwassen en een andere afwasbak voor het
naspoelen. Laat de glazen goed uitlekken en drogen voor ze opnieuw gebruikt
worden. Droog bij voorkeur niet af met een handdoek.
Als dit niet te vermijden is, zorg er dan voor dat je zo vaak als nodig een propere handdoek neemt.
Was de handdoeken steeds na gebruik.
Was je handen voor je de gewassen glazen aanraakt.

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

We vragen alle bezoekers om bij aankomst:

 • hun handen te desinfecteren
 • 1,5 m afstand te houden van andere aanwezigen
 • de looplijnen te volgen

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.