Publieke raadpleging Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Ringlaan

RUP Ringlaan

Na de vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan in 2009 zijn de ontwikkelingsmogelijkheden van de Ringlaan uitgebreid onderzocht. Op basis daarvan is een selectie aangeduid van gebieden die moeten helpen om het woonbeleid te realiseren. 

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) dat op tafel ligt, kiest voor zuinig ruimtegebruik en beperkte terreinbezetting. Alleen in het noordelijk deel van het plangebied wordt een woonontwikkeling voorzien. Het grootste deel van het bestaande bos blijft dan ook bestaan en zal niet bebouwd worden. 

Het gemeentebestuur besliste op 14 november om het RUP Ringlaan op te maken.

Publieke raadpleging

De mening van onze inwoners wordt gevraagd! Daarom wordt de start- en procesnota van het RUP Ringlaan onderworpen aan een publieke raadpleging die nog loopt tot en met 27 januari 2023.

  • Je vindt het RUP Ringlaan onderaan deze pagina terug als pdf 
  • Het plan ligt ook ter inzage bij het onthaal van het NAC.

Tot 27 januari 2023 kon je jouw mening, ideeën of opmerkingen over de startnota aan het gemeentebestuur bezorgen.

Begeleide wandeling RUP Ringlaan
Zaterdag 17 december | 10 uur 
Kempisch tehuis - Ringlaan 20

Tijdens deze wandeling wordt het project toegelicht. Een aantal kleine panelen verduidelijken informatie over doelstellingen, knelpunten en voorstellen. De beleidsmensen en technische specialisten geven graag een antwoord op jouw vragen. Iedereen is welkom!

Inschrijven is niet nodig. 

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.