Publieke raadpleging Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Lindepark - Houthalen-Oost

In juni 2017 startte het project ‘Zuurstof voor Houthalen-Oost’. Door gesprekken met inwoners gingen het gemeentebestuur en vzw Stebo de leefbaarheid van het centrumgebied rond het Lindeplein bestuderen.

De ontwerpscenario’s voor herinrichting van het gebied zijn nu concreet gemaakt en worden opgenomen in een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP).

RUP Lindepark

Het gemeentebestuur besliste op 14 november om het RUP Lindepark op te maken ter vervanging van het bestaande BPA (Bijzonder Plan van Aanleg) Houthalen-Oost. De kern van Houthalen-Oost - het gebied rond het Lindeplein - wordt versterkt met verschillende voorzieningen en functies. We denken dan aan een sportpark, een zorgcampus, nieuwe woonvoorzieningen,…

Publieke raadpleging

De mening van onze inwoners wordt gevraagd! Daarom wordt de start- en procesnota van het RUP Lindepark onderworpen aan een publieke raadpleging die nog loopt van 28 november 2022 tot en met 27 januari 2023.

  • Je vindt het RUP Lindepark onderaan deze pagina terug als pdf 
  • Het plan ligt ook ter inzage bij het onthaal van het NAC.

Tot 27 januari 2023 kon je jouw mening, ideeën of opmerkingen over de startnota aan het gemeentebestuur bezorgen.


Infomarkt
Maandag 12 december | 17-20 uur 
Lokaal Dienstencentrum Perron-Oost - Kastanjestraat 7

Je krijgt toelichting over de plannen. Beleidsmensen en technische specialisten geven een antwoord op jouw vragen. Iedereen is welkom!

Inschrijven is niet verplicht.

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.