projecten en fuiven

Het voorziene krediet wordt aangewend als

  1. projecttoelage: Deze vorm van toelage staat open voor jeugdwerkinitiatieven die een activiteit of traject organiseren die de reguliere jeugdwerkinitiatieven overstijgen. Voorbeelden hiervan zijn grote manifestaties de onze gemeente in de kijker zetten, bijzondere initiatieven naar aanleiding van een jubileum of jeugdwerkinitiatieven die trajecten opzetten zoals radio maken of concerten organiseren.
    Een projectsubsidie bedraagt maximum 750 euro. De aanvraag wordt beoordeeld door team cultuur en jeugd.
  2. fuiftoelage: deze toelage wordt aangewend voor erkende jeugdwerkinitiatieven die en fuif organiseren, indien de vereniging minstens 2 maanden op voorhand de fuif officieel aanvraagt bij het feestloket.
    Een fuiftoelage bedraagt 125 euro en kan per vereniging maximum twee maal per werkjaar uitgereikt worden.

Criteria waaraan het project moet voldoen:

  • 2 maanden voor aanvang van het project een aanvraagformulier indienen bij team cultuur en jeugd
  • ten laatste 2 maanden na afloop van het project een financieel verslag en evaluatieverslag indienen bij team cultuur en jeugd

Hier kan je je aanvraagformulier voor projectsubsidies downloaden.

Criteria waaraan de fuif moet voldoen:

  • je moet je fuif 2 maanden op voorhand melden bij het feestloket.

Voor meer info kan je terecht bij het feestloket ofwel surf je verder naar de informatie over de fuifsubsidies.

alert-box-close-text

Maatregelen m.b.t. Coronavirus

Stel niet-dringende bezoeken uit

Omwille van het coronavirus willen we ook de bezoekers aan ons gemeentehuis beperken om zo besmettingen te vermijden. Twijfel je over dringendheid, bel ons dan tijdens de openingsuren op 011 49 20 00. 

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 00 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.

We vragen onze bezoekers de nodige afstand tot onze medewerkers te bewaren en met bancontact te betalen.

Maak een afspraak