projecten en fuiven

Het voorziene krediet wordt aangewend als

  1. projecttoelage: Deze vorm van toelage staat open voor jeugdwerkinitiatieven die een activiteit of traject organiseren die de reguliere jeugdwerkinitiatieven overstijgen. Voorbeelden hiervan zijn grote manifestaties de onze gemeente in de kijker zetten, bijzondere initiatieven naar aanleiding van een jubileum of jeugdwerkinitiatieven die trajecten opzetten zoals radio maken of concerten organiseren.
    Een projectsubsidie bedraagt maximum 750 euro. De aanvraag wordt beoordeeld door team cultuur en jeugd.
  2. fuiftoelage: deze toelage wordt aangewend voor erkende jeugdwerkinitiatieven die en fuif organiseren, indien de vereniging minstens 2 maanden op voorhand de fuif officieel aanvraagt bij het feestloket.
    Een fuiftoelage bedraagt 125 euro en kan per vereniging maximum twee maal per werkjaar uitgereikt worden.

Criteria waaraan het project moet voldoen:

  • 2 maanden voor aanvang van het project een aanvraagformulier indienen bij team cultuur en jeugd
  • ten laatste 2 maanden na afloop van het project een financieel verslag en evaluatieverslag indienen bij team cultuur en jeugd

Hier kan je je aanvraagformulier voor projectsubsidies downloaden.

Criteria waaraan de fuif moet voldoen:

  • je moet je fuif 2 maanden op voorhand melden bij het feestloket.

Voor meer info kan je terecht bij het feestloket ofwel surf je verder naar de informatie over de fuifsubsidies.