Warm Hart vzw

Warm Hart richt zich tot de meest kwetsbaren in de samenleving. En stelt deze mensen centraal in de werking. Als vereniging waar armen het woord nemen willen we werken aan:

  • blijven zoeken naar armen;
  • armen en niet-armen verenigen;
  • armen het woord geven;
  • werken aan maatschappelijke emancipatie zodat mensen een volwaardige plaats krijgen, verantwoordelijkheid mogen opnemen en grip krijgen op hun leven;
  • werken aan de verandering van maatschappelijke structuren:“knelpunten” bloot leggen en voorstellen en actie te ondernemen ter verbetering.
  • de dialoog met de samenleving en het beleid realiseren.

Onze visie sluit aan bij de visie van het Netwerk tegen Armoede! De titel “gewoon mens mogen zijn!” geeft weer wat we onder armoedebestrijding verstaan: het streven naar een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en in zijn waardigheid erkend wordt.

Je kan bij ons terecht voor: Restaurant, huiswerkbegeleiding, sociale kruidenier, tweedehandswinkel, vorming, uitstappen, activiteiten, oudergroep...

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.