Plannen voor tunnels Noord-Zuidverbinding gaan laatste rechte lijn in RSS link

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir gaven op 11 januari meer uitleg bij de plannen voor de tunnels in Houthalen-Helchteren.

Het gaat om een belangrijke mijlpaal: het ‘voorontwerp projectbesluit’ van het Complex Project Noord-Zuid Limburg als eerste stap richting definitieve besluitvorming. Binnenkort buigen de adviesinstanties zich over het concrete voorstel, waarna de plannen ter goedkeuring aan de Vlaams Regering worden voorgelegd. Vervolgens kan iedereen de documenten inkijken tijdens het openbaar onderzoek. 

Adviesinstanties buigen zich over plannen

Het voorontwerp projectbesluit omvat het geheel van vergunningen, (her)bestemmingen en onderzoeksrapporten die nodig zijn om het project uit te voeren. Vanaf eind januari buigen eerst de adviesinstanties zich over het concrete voorstel. In het voorjaar van 2024 worden de plannen ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering voorgelegd en vervolgens krijgt iedereen de kans om te reageren tijdens het openbaar onderzoek. Volgens de huidige timing kan de Vlaamse Regering de tunnelplannen dit najaar dan definitief goedkeuren. Daarna start de uitvoeringsfase. De eerste tunnelwerken staan gepland voor 2026. 

Meer dan mobiliteit alleen

De plannen die nu voorliggen in het voorontwerp projectbesluit gaan onder andere over de aanleg van de twee tunnels onder de kernen van Houthalen en Helchteren, de bouw van verschillende fietsbruggen en de nieuwe aansluitingen met lokale wegen en de autosnelweg E314. In de toekomst rijdt het doorgaande verkeer vlot door de tunnels. De files verminderen en Noord-Limburg wordt beter bereikbaar. Het is bovendien een duurzaam mobiliteitsproject, waarbij naast vlot en veilig (vracht)verkeer ook veel aandacht gaat naar het hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) via de trambus en de verbeterde fietsverbindingen. Ook alle natuurmaatregelen en -compensaties worden in het projectbesluit verankerd, net zoals een ecoduct in Houthalen-Helchteren en meerdere ecopassages in de valleigebieden om de versnippering van de natuur tegen te gaan.

Gefaseerde aanpak

De plannen in het voorontwerp projectbesluit, die ook aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd, vormen één van de vier onderdelen van het volledige project Noord-Zuid Limburg. De andere onderdelen zijn de herinrichting van de publieke ruimte boven op de tunnels, de trambusverbinding tussen Hasselt en Zonhoven en de trambusverbinding in Noord-Limburg. De vier onderdelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door eerst de besluitvorming voor de tunnels rond te krijgen, worden al belangrijke stappen vooruitgezet richting realisatie. Tegelijkertijd wordt verder gewerkt aan de plannen voor de andere onderdelen.

Ondertussen zijn het afgelopen jaar al de werken aan het bedrijventerrein Centrum-Zuid gestart. Daar komt een betere verbinding met de snelweg E314. Zo verminderen de files op de Grote Baan en worden de kruispunten veiliger ingericht voor fietsers en voetgangers. Dit jaar staan ook de eerste voorbereidende werken voor de aanleg van de tunnels gepland, zoals de sloop van enkele gebouwen. 

Gepubliceerd op donderdag 11 januari 2024 9.16 u.
alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.