participatietraject Koolmijnlaan-Souwstraat

Samen met bewoners de Koolmijnlaan en de Souwstraat omvormen tot een levendige, groene en veilige omgeving. Dat is een belangrijke doelstelling van het gemeentebestuur.

Participatie

Het bijzondere aan het project Koolmijnlaan-Souwstraat is de nauwe betrokkenheid van de bewoners en de handelaars binnen het projectgebied. De gemeente wilt samen met hen onderzoeken hoe de Koolmijnlaan en de Souwstraat in de toekomst beter gebruikt kunnen worden.

Het gemeentebestuur heeft in samenwerking met UHasselt een volwaardig participatietraject uitgetekend met diepte-interviews, workshops en buurttafels. De bewoners van de Souwstraat namen zelfs deel aan een proefopstelling waarbij de straat verkeersarm werd gemaakt. Op die manier worden alle bezorgheden en voorstellen van de hele buurt meegenomen in de besluitvorming. Ook de volgende maanden is er nog ruimte voor tweerichtingsgesprekken en inspraakmomenten.

Meer groen, veiligheid en parkeren

Bewoners en handelaars hechten veel belang aan een levendige en propere woon-werkomgeving. De heropleving van het horecacentrum is een veelgehoorde opmerking. Vergroening staat eveneens hoog op de agenda. Dat moet zorgen voor een gezonde leefomgeving waarbij een groene Koolmijnlaan en Souwstraat verbonden zijn met omliggende natuurgebieden. Door haar nieuwe positie ten opzichte van de Noord-Zuid wordt de Souwstraat een woonerf met veel natuur waar alleen plaatselijk autoverkeer welkom is. Verder moet meer groen in beide straten zorgen voor een betere afwatering en dus minder overstromingen. Ook de heraanleg en verbetering van het ondergrondse leidingstelsel zal daartoe bijdragen.

Verkeersveiligheid is een absolute prioriteit bij het project Koolmijnlaan-Souwstraat. Fietsers krijgen meer ruimte dankzij brede fietspaden. Verder worden er maatregelen getroffen zodat auto's niet met overdreven snelheid kunnen rijden, zoals verhoogde kruispunten en asverschuivingen op de rijbaan.

Vandaag ontstaan er onveilige situaties door mensen die haaks op de rijbaan parkeren. Dat zal binnen de nieuwe inrichting niet meer mogelijk zijn. Dat vraagt om wat aanpassing in het gebruik van zowel de straat als eigen terrein. Ter hoogte van de huidige handels- en horecaconcentratie wordt een pleinstraat ingericht. De parkeerdruk wordt er opgevangen met behulp van zogenaamde parkeerpockets op wandelafstand. Bijkomend zal hier ook op de rijbaan geparkeerd kunnen worden volgens het principe van 'kortparkeren'.

Na de zomer communiceert het gemeentebestuur over de definitieve plannen. Als alles loopt zoals gepland, gaan de werken in 2023 van start.

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.