GAS in het kort

Het huidige overlastreglement is eigenlijk een bundeling van reglementen die al langer bestonden. 

Hier sommen we kort enkele vormen van overlast op.

 • Geluidsoverlast
  Tussen 22 uur ‘s avonds en 7 uur ’s morgens mag je de nachtrust niet verstoren.
  Overdag mag je ook geen overdreven rumoer maken waardoor je de rust in de buurt verstoort.
  Uitzonderingen hierop zijn werken of manifestaties waarvoor de gemeente een vergunning heeft afgeleverd. Overdag is het normale geluid van spelende kinderen geen probleem!

 • Muziekactiviteiten
  Zonder vergunning mag je op openbare plaatsen geen optredens geven. Dit geldt zowel voor louter vocale vertoningen of voor optredens waarbij luidsprekers of versterkers worden gebruikt.

 • Muziek en geluidsgolven
  Als je thuis radio’s of televisietoestellen gebruikt - binnenshuis of buiten - zet het geluid dan niet te hard zodat je de buren niet stoort.

 • Grasmaaiers, motorzagen, bladzuigers…
  Houtzagen, grasmaaiers en andere werktuigen met een motor mag je enkel gebruiken tussen 7 en 22 uur. Op zondagen en wettelijke feestdagen moet je deze toestellen laten rusten. Deze regel geldt niet voor landbouwers die hun gronden moeten bewerken!

 • Vuurwerk
  Vuurwerk mag je niet afsteken zonder een toelating van de burgemeester. Dit geldt voor alle soorten vuurwerk. Er mag enkel diervriendelijk of geluidsarm vuurwerk gebruikt worden. Enige uitzondering is feestvuurwerk op oudejaarsavond. Hiervoor is geen toelating nodig. Je moet je wel houden aan de voorwaarden. 

 • Luidruchtige dieren
  Dieren mogen geen abnormale hinder veroorzaken voor de omwonenden door aanhoudend geblaf, geschreeuw of gekrijs. Een hond die een ganse nacht blaft, is geen pretje!

 • Flyeren op straat
  Flyers, strooibriefjes of gratis proefjes uitdelen op openbare plaatsen mag je alleen doen met een toelating. Naam en contactgegevens moeten altijd vermeld zijn op drukwerk.

 • Honden aan de leiband
  Dieren mag je niet vrij laten rondlopen op plaatsen die voor iedereen toegankelijk zijn, behalve als het uitdrukkelijk is toegelaten.
  Dit geldt natuurlijk vooral voor honden! Hou ze daarom altijd aan de leiband!
  Is je hond agressief? Doe hem dan een muilkorf aan als je er mee gaat wandelen.
  Met een hond mag je sowieso geen openbaar gebouw, begraafplaats, sporthal, sportterrein of zwembad betreden.
  Er zijn in de omgeving vier speciaal afgebakende en grote hondenlosloopzones:
  • Binnenvaartstraat: vlakbij de parking aan De Plas
  • Domein Kelchterhoef: in de nabijheid van de Abdijhoeve
  • Donderslagweg: vlakbij parking natuurreservaat Ten Haagdoornheide
  • Hengelhoef: aan bezoekerscentrum Limburgs Landschap
   (Teutseweg en Hengelhoefseweg te Zonhoven en Donderslagweg te Houthalen-Helchteren)
   Je hond kan er vrij rondlopen zonder leiband, onder toezicht van zijn baasje. 

 • Sneeuw of ijs op voetpad ruimen
  Wist je dat je het voetpad voor je deur moet vrij houden van sneeuw en ijs?
  Het is vanzelfsprekend dat je geen glijbanen aanlegt op de openbare weg.

 • Snoeien van planten, bomen, … die boven de openbare weg hangen
  Bomen, hagen, struiken,… moet je zodanig snoeien dat de takken:
  • niet op minder dan 4,50 meter boven de rijbaan hangen.
  • niet op minder dan 2,50 meter over de gelijkgrondse berm, het fietspad of het voetpad hangen.
  • niet het zicht op verkeersborden of de leesbaarheid van straatnaamborden verhinderen.
  • de openbare verlichting niet belemmeren.

 • Afval hoort niet in de openbare ruimte
  Sluikstorten is en blijft verboden!
  Afval hoort in de juiste vuilnisbakken of afvalcontainers. Vuilnisbakken in onze dorpskernen of glascontainers in onze wijken zijn geen dumpplaatsen voor huishoudelijk afval!

Dergelijke vormen van overlast kunnen beboet worden met een GAS-boete.

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.