overige vragen

💡 Wat met autokeuringen?
Autokeuringen voor particulieren moeten gesloten worden. De gemeenschappen en de gewesten hebben de wettelijke termijnen verlengd. Keuringen voor professionele voertuigen moeten openblijven in het kader van de veiligheid. Meer info op de websites van de bevoegde diensten.

💡 Moet men een voedselvoorraad aanleggen? 
Voedingswinkels blijven op een normale manier bevoorraad worden en blijven open zoals gebruikelijk.

💡 Ik ben alleenstaand en moet de auto nemen om een vriend(in) te bereiken om samen te gaan wandelen. Mag dat?
Nee, dit wordt door het crisiscentrum aanzien als een niet-essentiële verplaatsing en is dus verboden. Zolang je vriend(in) niet in nood is of hulpbehoevend, is deze verplaatsing per definitie niet noodzakelijk. Je kan wel gaan wandelen met één persoon - telkens dezelfde - die in je buurt woont.

💡 Mogen advocaten, notarissen en deurwaarders klanten blijven ontvangen, met name voor het tekenen van akten?
Ja, als het noodzakelijk is, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Waar mogelijk moet telewerk en elektronische communicatie toegepast worden.

💡 Kunnen er bewakingsdiensten worden voorzien voor de bewaking en verzekering van voedselketen, bevoorrading en retail?
Ja. De diensten van private en bijzondere veiligheid maken deel uit van de cruciale sectoren en essentiële diensten, zoals opgesomd in de bijlage bij het MB van 23 maart 2020.

💡 Hoe zit het met de prostitutie en prostitutiebuurten?
Die activiteiten worden strikt verboden.

💡 Mag private verhuur van springkastelen plaatsvinden?
Neen.

💡 Kunnen er voor brandweervrijwilligers die technisch werkloos zijn soepele regelingen toegestaan worden voor taken die ze mogen doen?
Het is toegelaten om zonder formaliteiten activiteiten als vrijwillige brandweerman en als vrijwilliger van de civiele bescherming te verrichten; de hiervoor ontvangen vergoedingen mogen gecumuleerd worden.

💡 Mogen werkgevers weigeren dat vrijwillige brandweermannen die thuis telewerken reageren op oproepen?
Neen, als de vrijwillige brandweerman toestemming kreeg om vanaf zijn werkplaats te reageren op een oproep, mag hij dat ook vanuit telewerk.