organisatie evenement: toelating

Organisatoren van allerhande manifestaties (fuiven, Sint-Maartensvuren, vuurwerk of mega-manifestaties) kunnen hiervoor een toestemming aanvragen bij de preventiedienst.

Elke manifestatie en elke evenement moet je minstens twee maanden op voorhand aanvragen. 

Vraag hier de toelating om een evenement te organiseren.

Werk je met vrijwilligers, download dan hier het excelformulier om de gegevens van de vrijwilligers in te vullen.

Soms moet er een veiligheidsdraaiboek opgemaakt worden.

Wie een (feest)vuur wil organiseren moet voorafgaandelijk een schriftelijke toestemming aan de burgemeester vragen. Je neemt hiervoor contact op met het team preventie. 
Er wordt ook een waarborg van 50 euro gevraagd. Deze waarborg krijg je terug indien het afval en de verbrandingsresten opgeruimd werden.
De regelgeving hierover kan je nalezen in het GAS-reglement.

Voor het gebruik van vuurwerk geldt de volgende regeling:

  • Voor vuurwerken tot 500 gram pyrotechnisch sas is een toelating van de burgemeester vereist.
  • Voor vuurwerken met een inhoud van meer dan 500 gram pyrotechnisch sas is een beslissing van het schepencollege nodig. Deze beslissing komt er na een onderzoek van de betrokken diensten. Contacteer hiervoor tijdig het team preventie.

Vraag online toestemming aan om vuurwerk af te steken.

Wil je meer weten over het organiseren van fuiven of andere manifestaties? Dan kan je steeds terecht bij het team preventie.