ophalen grofvuil

Grofvuil wordt huis aan huis ingezameld.
Alle huishoudelijk afval dat u niet in een restafvalzak of afvalcontainer kan stoppen is grofvuil: huisraad, meubels, vloerbekleding, …

Procedure

De grofvuilophaling gebeurt op aanvraag.

U kan een grofvuilophaling aanvragen op de volgende manieren:

Bedrag

Sticker van 20 euro per ophaalbeurt.

Grofvuilstickers kan je kopen in het NAC, aan de snelbalie.

Uitzonderingen

Goederen die in goede staat zijn, kan u aan een kringwinkel bezorgen (meubelen, kleding, schoenen en elektrische apparaten).
Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA), glas en autobanden kan u niet laten ophalen. Deze brengt u naar het recyclagepark.
Bouw- en sloopafval is geen grofvuil. Deze brengt u ook naar het recyclagepark.