openbaar leven

VERPLAATSINGEN

💡 Mag ik winkelen aan de andere kant van de grens?

Ja, het is toegestaan om zich hiervoor te verplaatsen naar een buurland, mits respect voor de maatregelen van toepassing in dat land. Het is aanbevolen om, zoals voor alle grensoverschrijdingen, het reisadvies van Buitenlandse Zaken en de website van de ambassade van het bestemmingsland te raadplegen. Deze maatregelen evolueren permanent en kunnen hier dus niet beschreven worden.

Het is eveneens toegestaan voor de inwoners van onze buurlanden om hun aankopen in België te doen.

De personen die deze verplaatsingen uitvoeren of hebben uitgevoerd, zijn niet onderworpen aan een quarantaine in België.

TRANSPORT

💡 Worden er specifieke maatregelen genomen voor het openbaar vervoer?

Het openbaar vervoer blijft behouden. Het is aanbevolen om het gebruik van openbaar vervoer te vermijden indien men over een alternatief beschikt.

De gebruikers van het openbaar vervoer die 12 jaar of ouder zijn, zijn er toe gehouden de mond- en neus te bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen. Dit geldt vanaf het betreden van de luchthaven, het station, aan de haltes of op het perron, de trein of ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd.

Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt. Deze uitzondering is ook onder dezelfde voorwaarden van toepassing voor het rijdend personeel van georganiseerd collectief vervoer (bv. schoolbus).

💡 Mogen private bussen en autocars personenvervoer organiseren?

Ja, bussen en autocars mogen georganiseerd vervoer doen in het kader van de toegestane verplaatsingen en mits het toepassen van de nodige hygiëne- en preventieve maatregelen door passagiers en vervoerder.
De bezettingsgraad van de bussen en autocars mag maximaal 50% bedragen en de passagiers moeten evenredig verspreid zitten over het volledige voertuig. De passagiers boven de 12 jaar moeten de mond en de neus bedekken door een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen.

💡 Wat met taxichauffeurs (en andere “on-demand” transportdiensten)?

De taxi’s mogen cliënten vervoeren. Er moet een minimumafstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden aangehouden. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig.

Een gezin mag in één wagen, hier is de afstandsregeling niet van toepassing. Het is aangeraden het voertuig regelmatig te verluchten en te reinigen.

Het dragen van mond- en neus bedekking wordt sterk aanbevolen.

💡 Carpool? Hoeveel personen in privéwagen?

Zoals bij taxi’s moet een minimale afstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden gerespecteerd tijdens het vervoer. Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig. Voor een gezin telt die maatregel niet. Het is aangeraden de auto regelmatig te verluchten en te reinigen. In het algemeen moeten verplaatsingen zoveel mogelijk vermeden worden.

Het dragen van mond- en neus bedekking wordt sterk aanbevolen.

💡 Mogen bedrijven verdergaan met het organiseren van transport per bus voor hun werknemers?

Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Er moet een minimumafstand van 1,5 meter tussen elke persoon worden aangehouden of een gelijkwaardig niveau van bescherming te bieden. Voor meer informatie raadpleeg “de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan” 

💡 Wordt de social distancing gerespecteerd als er een flexibel transparant scherm in bestelwagens/busjes wordt geïnstalleerd waar de 1.5 m afstand niet kan worden gegarandeerd?

Een transparant scherm zorgt voor voldoende bescherming en de installatie ervan kan toegelaten worden in vervoersmiddelen, mits daarbij aan bepaalde vereisten omtrent verkeersveiligheid voldaan wordt.

💡 Is het nog mogelijk om deelauto’s, deelsteps en deelfietsen te gebruiken?
Ja, deze worden beschouwd als transportmiddel en zijn bijgevolg niet verboden.

💡 Kan ik rijlessen volgen en mijn rijbewijs halen?

De theoretische en praktische rijlessen en -examens worden hervat. Het oefenen op de openbare weg wordt beschouwd als een toegestane verplaatsing.

Vanaf 11 mei 2020 worden alle categorieën van rijlessen opnieuw gegeven.

Vanaf 18 mei 2020 worden er terug theorie-examens voor alle categorieën, en praktijkexamens voor bromfietsen, motorfietsen, vrachtwagens en bussen (al dan niet met aanhangwagen) georganiseerd.

Vanaf 25 mei 2020 worden de praktijkexamens voor personenwagens, personenwagens met aanhangwagen en landbouwvoertuigen hervat.

De wettelijk voorziene termijnen voor opleidingen en examens worden verlengd tot 31 december 2020, zodat iedereen zich in regel kan stellen.

Kandidaten hebben dus voldoende tijd om nieuwe afspraken in te plannen dit jaar. Er is geen haast om uw examen meteen vast te leggen.

💡 Rijscholen?

De geldigheid van volgende zaken wordt verlengd tot 31 december 2020 wanneer die vervallen tussen 16 maart en 31 december:

 • Het resultaat van het theorie-examen
 • De geldigheid van de gevolgde lessen bij een erkende rijschool
 • De geldigheid van een geslaagd examen op privéterrein

💡 Mogen de bedrijven met een luchtvaartactiviteit vliegen?

In het kader van het hervatten van de economische activiteiten zijn alle commerciële vluchten ongeacht het type vliegtuig zoals gedefinieerd door de EASA toegestaan ongeacht of het gaat om VFR of IFR (dit betreft commerciële activiteiten business to business en business to customer).

💡 Welke kleine luchtvaartactiviteiten zijn toegestaan?

De lokale VFR vluchten (met dezelfde start- en landingsplaats en zonder tussenlanding) die als solovlucht of met een persoon die onder hetzelfde dak woont aan boord uitgevoerd worden en dit voor elk type vliegtuig als voor vluchten met modelvliegtuigen en UAV’s buiten het gecontroleerde luchtruim.

💡 Mogen de opleidingen voor piloten hervatten?

Alle activiteiten met betrekking tot opleidingen, examens en verificatieprocedures voor bekwaamheidsbewijzen voor elk type luchtvaartuigen (praktische en theoretische lessen) zijn toegestaan. Oefenvluchten VFR mogen enkel buiten het gecontroleerde luchtruim plaatsvinden. Dezelfde strikte regels als voor autorijscholen moeten gerespecteerd worden.

💡 Worden specifieke maatregelen genomen voor boten en cruiseschepen?

Cruiseschepen en -boten mogen hun passagiers niet ontschepen, maar kunnen wel bevoorraad worden.
Nieuwe cruises georganiseerd door boten of schepen die varen onder de Belgische vlag, zijn verboden.

💡 Mag ik nog naar mijn kot? En wat met contact met kotgenoten?

 • Wie eenmalig naar zijn kot zou moeten terugkeren om essentieel studiemateriaal op te halen, mag dit uiteraard doen, maar vermijdt best contact met andere kotgenoten.
 • Verder moeten studenten één woonplaats kiezen om te verblijven: ofwel is dat hun gezinswoning, ofwel is dat hun kot. Het gebruikelijke wekelijkse pendelen tussen gezinswoonst en kot is met andere woorden niet toegestaan.

💡 Mag ik nog paardrijden op mijn paard?

Paardrijden op de eigen weide/piste is toegestaan. Paardrijden (in het zadel, aangespannen of aangelijnd) is ook toegestaan onder volgende strikte voorwaarden:

 • Als fysieke activiteit in openlucht zonder fysiek contact, eventueel samen met mensen die onder hetzelfde dak wonen, en/of in het gezelschap van maximum twee, steeds dezelfde, andere personen (ruiters);
 • Als training of les met een trainer of een meerderjarige toezichter in een manege (in een buitenpiste of een piste die openstaat aan de buitenlucht), met maximum 20 personen (ruiters).
 • Ritten te paard met het oog op het welzijn van het dier, met een maximum van drie ruiters.

Men mag de wagen nemen om zich te verplaatsen tussen de woonplaats en de manege of de plaats van de rit, en desgevallend ook om het paard te vervoeren. Minderjarige kinderen of hulpbehoevenden mogen door hun ouders of een begeleider naar en tijdens de activiteit begeleid worden. Indien deze begeleider ook deelneemt aan de activiteit zelf, dan tellen zij mee voor het toegelaten aantal ruiters.

In alle gevallen en tijdens de hele duur van de activiteit of aanwezigheid ter plaatse moeten de hygiëne- en social distancing maatregelen strikt worden nageleefd en moet er dus steeds een afstand van 1,5 meter nageleefd worden.

RECREATIE EN BUITENACTIVITEITEN

Privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve, toeristische en recreatieve aard zijn verboden.

Uitzonderingen zijn:

 • wandelingen en fysieke activiteiten (met inbegrip van een motorrit) in openlucht onder strikte voorwaarden
 • Sporttrainingen in buitenlucht onder strikte voorwaarden;
 • Ritten te paard onder strikte voorwaarden;
 • Bezoeken aan natuurbezienswaardigheden en culturele bezienswaardigheden onder strikte voorwaarden;
 • Bezoeken aan speeltuinen in open lucht onder strikte voorwaarden;
 • Huwelijken, begrafenissen en religieuze ceremonies onder strikte voorwaarden.

💡 Onder welke voorwaarden mag ik een wandeling maken of een fysieke activiteit uitoefenen?

Wandelingen en fysieke activiteiten (met inbegrip van een motorrit) in openlucht die geen fysieke contacten impliceren zijn toegelaten op voorwaarde dat ze:

 • alleen;
 • in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen, daarmee worden ook bedoeld leefgroepen en hun begeleider uit jeugdvoorzieningen die onder hetzelfde dak verblijven;
 • en/of in het gezelschap van maximum twee steeds dezelfde andere personen met respect van een afstand van 1.5 meter tussen elke persoon.

  uitgeoefend worden.

Deze activiteiten zijn toegestaan voor de noodzakelijke duur om ze uit te oefenen. Na de uitoefening van de activiteiten is de terugkeer naar huis verplicht.

Om samenscholingen te vermijden blijft het niet toegestaan om in parken te gaan zitten. Ten aanzien van zwangere vrouwen en ouderen moet er tolerantie aan de dag gelegd worden. De maatregel mag ook niet strikt toegepast worden op mensen met een beperkte mobiliteit of een mentale handicap.

Voor dezelfde reden blijven ook picknicken en zonnebaden niet toegestaan in parken.

Het gebruik van een gemotoriseerd voertuig voor het uitoefenen van een fysieke activiteit of een wandeling is enkel toegelaten om zich naar de plaats (bv. een bos op redelijke afstand) of de noodzakelijke sportinfrastructuur van de sport of wandeling in kwestie te begeven. Bovendien wordt er aan herinnerd dat toeristische activiteiten of uitstappen niet toegelaten zijn.

Ook sporttrainingen in de buitenlucht zijn onder bepaalde voorwaarden toegelaten.

ACTIVITEITEN

💡 Welke sporten zijn toegestaan ?

Fysieke activiteiten zijn toegestaan op voorwaarde dat ze worden uitgeoefend:

 • in openlucht;
 • zonder fysieke contacten;
 • indien ze worden uitgeoefend:
  • ofwel alleen
  • ofwel in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen, daarmee worden ook bedoeld leefgroepen en hun begeleider uit jeugdvoorzieningen die onder hetzelfde dak verblijven en/of in het gezelschap van maximum twee dezelfde andere personen. De sociale afstand van 1,5 meter moet worden gerespecteerd.
  • Ofwel in het kader van regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht die geen fysieke contacten impliceren, in het bijzonder georganiseerd door een club of een vereniging, met een groep van maximum 20 personen, steeds in de aanwezigheid van een trainer of een meerderjarige toezichter, en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon;

   De basisprincipes van de social distancing blijven gelden, daarom is het aangeraden om zoveel mogelijk met dezelfde groep te sporten.

   Het is niet de bedoeling dat initiatielessen georganiseerd worden.

De noodzakelijke en gebruikelijke infrastructuren voor de uitoefening van de toegelaten sporten in open lucht die geen fysieke contacten impliceren mogen openen met uitzondering van kleedkamers, douches en cafetaria’s. Toiletten en drankautomaten kunnen wel gebruikt worden. Onder infrastructuur verstaan we de clubs en de sportterreinen. Het verhuur of de verkoop van materiaal is op zich toegestaan, recreatieve en toeristische activiteiten zijn daarentegen verboden.

💡 Militair Domein is NIET TOEGANKELIJK voor burgers (niet-militaren).

Door dagelijks de borden te negeren brengen mensen zichzelf in gevaar. Zo heeft de militaire overheid de F-16's al op een schietoefening moeten onderbreken omdat er plots een auto door de doelenzone reed of werden al mensen uit zones gehaald met niet-ontplofte munitie.

Het betreden van militair domein door onbevoegden is een misdrijf! Hierop staan gevangenisstraffen en boetes!

Mensen die deze borden negeren brengen zichzelf in gevaar. Blijf er dus weg.

💡 Mag ik mijn minderjarig kind of een hulpbehoevende persoon begeleiden naar en tijdens een training?

Ja dat mag.

💡 Mogen fitnesscentra openen?

Fitnesscentra mogen (indoor of outdoor) hun activiteiten niet uitoefenen.
Een coach/trainer verbonden aan een fitnesscentrum kan wel in de buitenlucht lessen geven in het kader van de regel omtrent sporttrainingen.

💡 Kunnen de gemeenten lokale (sport)terreinen openen voor sportactiviteiten in georganiseerd verband ?

Ja, mits de aanwezigheid van een trainer of een meerderjarige toezichter, en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

💡 Zijn er water- en brandingsporten toegelaten?

Ja. De noodzakelijke infrastructuren voor de uitoefening van de sporten in open lucht die geen fysieke contacten impliceren mogen openen met uitzondering van kleedkamers, douches en cafetaria’s. Toiletten en drankautomaten kunnen wel gebruikt worden. Onder infrastructuur verstaan we de clubs en de sportterreinen. Het verhuur of verkoop van materiaal wordt niet toegestaan.

💡 Trainingen en lessen in open lucht?

Trainingen en lessen in open lucht kunnen ook hervat worden sinds maandag 18 mei. Dit kan met maximaal 20 personen en de afstandregels moeten gerespecteerd worden. Er moet ook een coach aanwezig zijn. Sportclubs moeten ook de nodige maatregelen nemen vooraleer ze opnieuw open gaan. Cafetaria’s blijven ook gesloten.

💡 Mag ik mijn drone nog gebruiken?

Raadpleeg de website van FOD mobiliteit

💡 Is vissen toegelaten?

Ja maar als dit in clubverband gebeurt, mogen enkel de toiletten en drankautomaten toegankelijk zijn.

💡 Wat is een natuurbezienswaardigheid en onder welke voorwaarden mag het openen?

Worden als natuurbezienswaardigheden beschouwd: een tuin, een natuurpark, een natuurreservaat, een dierentuin en een dierenpark.
Deze mogen de deuren openen voor het publiek indien volgende voorwaarden gerespecteerd worden:

 • De bezoeken zijn individueel of in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen;
 • De regels van social distancing, in bijzonder het behoud van minimum 1.5 meter afstand tussen elke persoon worden gerespecteerd.
 • Er wordt een online of telefonisch ticketsysteem ingevoerd om de toestroom van de bezoekers te reguleren. De betaling ter plaatse is mogelijk.
 • Één bezoeker per 10 m² van de voor het publiek toegankelijke oppervlakte;
 • Er wordt een maximum aantal bezoekers per tijdspanne bepaald;
 • Er worden éénrichtingsaanduidingen en begeleiding van het publiek voorzien;
 • Het personeel is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving de regels van social distancing;
 • Eventuele winkels zijn verplicht de regels bedoeld voor handelszaken na te leven;
 • Eventuele cafetaria’s, restaurants, attracties en speeltuinen zijn gesloten. Met uitzondering van speeltuinen onder toezicht van de uitbater, die elke volkstoeloop moet voorkomen.

Daguitstappen blijven verboden. Na het bezoek dient u onmiddellijk naar huis terug te keren.

💡 Mag een kinderboerderij geopend zijn?

Ja, mits dezelfde regels als voor de natuurbezienswaardigheden gevolgd worden.

💡 Mogen indoor dierenparken (aquarium, dolfinarium, reptielenhuis) openen?

Ja, mits dezelfde regels als voor de natuurbezienswaardigheden gevolgd worden. Shows met publiek zijn niet toegestaan.

💡 Wat is een culturele bezienswaardigheid en welke voorwaarden mag het openen?

Worden als culturele bezienswaardigheden beschouwd: musea, historische huizen en monumenten, citadellen en kastelen.

Deze mogen heropenen indien volgende voorwaarden gerespecteerd worden:

 • Individuele bezoeken of bezoeken van personen die onder hetzelfde dak wonen;
 • Er wordt een online of telefonisch ticketsysteem ingevoerd, om de toestroom van de bezoekers te reguleren. De betaling ter plaatse is mogelijk.
 • Per 15 m² wordt één bezoeker toegelaten;
 • Maximum aantal bezoekers per tijdspanne;
 • Er worden éénrichtingsaanduidingen en begeleiding van het publiek voorzien;
 • Het personeel is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving de regels van social distancing;
 • Eventuele winkels zijn verplicht de regels van toepassing in handelszaken na te leven;
 • Eventuele cafetaria’s, restaurants, attracties en speeltuinen zijn gesloten. Met uitzondering van speeltuinen onder toezicht van de uitbater, die elke volkstoeloop moet voorkomen.
 • Het didactisch materiaal moet na elk gebruik gedesinfecteerd worden;

Daguitstappen blijven verboden. Na het bezoek dient u onmiddellijk naar huis terug te keren.

De culturele centra blijven gesloten voor het publiek.

💡 Welke instellingen vallen onder de definitie van museum?

Een museum is ofwel:

 • Een structuur erkend als museum of kunsthal door ofwel de federale overheid of de deelstaten;
 • Een permanente instelling ten dienste van de maatschappij en ontwikkeling, open voor het publiek, die het materieel en immaterieel erfgoed van de mensheid en haar omgeving verwerft, bewaart, bestudeert, overdraagt of tentoonstelt voor doeleinden van studie, onderwijs en ontspanning door middel van tentoonstellingen, activiteiten voor het publiek en wetenschapscommunicatie en steeds gerealiseerd door professionals.

💡 Zijn groepsbezoeken toegestaan?

Nee, groepsbezoeken zijn niet toegestaan. Enkel personen die onder hetzelfde dak wonen, mogen samen een natuur- of culturele bezienswaardigheid bezoeken.

💡 Zijn gegidste bezoeken toegestaan?

Ja deze zijn toegestaan binnen natuur- en culturele bezienswaardigheden, maar enkel voor personen die onder hetzelfde dak wonen en volgens de gepaste social distancing maatregelen van de bezienswaardigheid.

Alle andere gegidste bezoeken (bv. met stadsgidsen) zijn niet toegestaan.

💡 Mogen in infrastructuren van culturele en natuurbezienswaardigheden recreatieve activiteiten en animaties georganiseerd worden?

Nee, om samenscholingen te vermijden deze blijven verboden.

💡 Mag recreatief vervoer binnen een culturele en natuurbezienswaardigheid georganiseerd worden?

Ja, maar mits de social distancing maatregelen worden gegarandeerd.

💡 Mogen restaurants binnen de culturele en natuurbezienswaardigheden openen?

Nee, enkel take-away is toegelaten.

💡 Mogen drank- en snackautomaten toegankelijk zijn in culturele en natuurbezienswaardigheden?

Ja

💡 Mogen avonturenparken openen?

Neen, deze moeten gesloten blijven.

💡 Mogen grotten openen?

Neen, deze moeten gesloten blijven.

💡 Wat met jeugd- en zomerkampen?

Zomerkampen en jeugdactiviteiten mogen doorgaan vanaf 1 juli, onder strikte voorwaarden:

 • Groepen blijven beperkt tot ‘bubbels’ van maximaal 50 personen, inclusief begeleiders.
 • Jongeren en begeleiders ouder dan 12 moeten de afstandsregels wel zoveel mogelijk respecteren.

💡 Wat met jeugdhuizen?

Jeugdhuizen mogen hun werking weer opstarten, maar wel net als de vakantiekampen in bubbels van maximaal vijftig mensen.

💡 Mag ik met mijn kind naar de speeltuin gaan?

Ja, de gemeentelijke, provinciale en regionale overheden mogen beslissen of volgende speeltuinen toegankelijk zijn:

 • de buurtspeeltuinen in openlucht;
 • de grote speeltuinen in parken.

De gemeentelijke, provinciale en regionale overheden organiseren het toezicht dat ze noodzakelijk achten om volgende voorwaarden te respecteren:

Bezoeken aan de speeltuinen zijn voorbehouden voor kinderen tot en met 12 jaar. De volwassenen die de kinderen begeleiden, respecteren de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1.5 meter tussen elke persoon. Bovendien moet de toegang in de grote speeltuinen in parken beperkt worden tot maximum 20 kinderen tegelijk.

De speeltuinen in natuurbezienswaardigheden en culturele bezienswaardigheden mogen toegankelijk zijn. De uitbater is verantwoordelijk voor het toezicht en moet elke volkstoeloop voorkomen.

💡 Mogen binnenspeeltuinen open gaan?

Nee 

SOCIALE CONTACTEN

Beperkte sociale contacten onder strikte voorwaarden zijn mogelijk. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan is het belangrijk om deze sociale contacten te beperken en rekening te houden met de volgende voorschriften:

 • Een huishouden (dit betekent de personen die onder hetzelfde dak wonen en ongeacht het aantal) mag vanaf zondag 10 mei maximaal vier mensen ontvangen.
 • Het gaat steeds om dezelfde vier personen en zij maken al dan niet deel uit van eenzelfde huishouden. Die personen vormen een sociale bubbel.
 • De vier personen worden gekozen als huishouden en niet als individu. Indien bijvoorbeeld het hele huishouden ervoor kiest om de 4 grootouders te zien, dan kan men niet hun vrienden uitnodigen.
 • Wanneer een persoon van een huishouden bij een andere persoon thuis is uitgenodigd, dan verbindt zijn/haar volledige huishouden zich, zelfs indien deze persoon zich alleen naar de afspraak begeeft. Het is dus bijvoorbeeld niet mogelijk om op de ene dag af te spreken met de ouders en de dag nadien met vier andere mensen.
 • De nodige fysieke afstand (1,5 meter) moet steeds gerespecteerd worden tussen mensen van verschillende huishoudens. Bij voorkeur vindt de ontmoeting buiten plaats (bijvoorbeeld op een terras of in de tuin).
 • Het bezoek kan niet doorgaan als iemand van deze personen ziek is.
 • In het kader van de beperkte sociale contacten is het toegestaan om een verplaatsing te maken om een ander huishouden te bezoeken in België. Het is niet de bedoeling om er een (toeristische) daguitstap van te maken.

Het is ieders verantwoordelijkheid om deze beperkte sociale contacten op een correcte manier toe te passen.

💡 Ik woon alleen. Wie mag ik uitnodigen of bezoeken?

Als alleenstaande kan je vier andere alleenstaanden uitnodigen (of bijvoorbeeld 2 koppels zonder kinderen of een gezin van 4). Deze personen verbinden er zich samen toe om enkel elkaar te zien. Deze personen vormen zo samen een nieuwe sociale bubbel. Het is dus niet mogelijk om de ene dag af te spreken met deze bubbel, en een andere dag met mensen uit een andere bubbel.

De sociale bubbel moet niet altijd tegelijk samenkomen, maar wel altijd beperkt zijn tot de personen uit dezelfde sociale bubbel . Het is dus mogelijk om met twee personen van deze sociale bubbel af te spreken.

Het belangrijkste is dat iedereen van deze sociale bubbel zijn contacten beperkt tot deze personen.

De nodige fysieke afstand (1,5 meter) moet steeds gerespecteerd worden tussen personen van een verschillend huishouden. Als je een terras of tuin hebt, spreek je best buiten af. Er is uiteraard geen bezoek mogelijk als iemand van deze personen ziek is.

💡 Maken de twee personen waarmee ik ga sporten deel uit van mijn sociale bubbel?

Deze personen tellen niet mee in de sociale bubbel van het huishouden. Het is dus mogelijk om bijvoorbeeld te gaan wandelen met twee steeds dezelfde personen (met respect voor de fysieke afstand) en thuis vier andere, maar steeds dezelfde mensen ontvangen.

💡 Indien grootouders in de gekozen sociale bubbel zitten, mogen ze dan op de kleinkinderen passen?

Ja, als ze geen deel uitmaken van een risicogroep (65+, slechte gezondheid,…).

💡 Wat met studenten die op kot verblijven?

Het is aanbevolen dat de studenten een vaste verblijfplaats kiezen om te verblijven tijdens de quarantaine. Buitenlandse studenten die hun lessen moeten hervatten mogen zich naar hun kot begeven.

💡 Wat als je niet samenwoont onder hetzelfde dak met jouw partner of kinderen in het kader van co-ouderschap?

Je partner bezoeken of kinderen in functie van het co-ouderschap bezoeken is een toegestane verplaatsing.

💡 Mag ik mijn familie gaan bezoeken die aan de andere kant van de grens woont?

Ja, het is toegestaan om zich te verplaatsen naar een buurland om een bezoek te brengen aan een familielid dat daar woont, mits respect voor de maatregelen van toepassing in dat land. Het is aanbevolen om, zoals voor alle grensoverschrijdingen, het reisadvies van Buitenlandse Zaken en de website van de ambassade van het bestemmingsland te raadplegen. Deze maatregelen evolueren permanent en kunnen hier dus niet beschreven worden.

Het is ook toegestaan voor inwoners van een buurland om zich naar te België begeven voor dezelfde reden.

Deze verplaatsingen zijn mogelijk mits het respecteren van de principes van de sociale bubbels:

 • Een huishouden (dit betekent de personen die onder hetzelfde dak wonen en ongeacht het aantal) mag maximaal vier mensen ontvangen.
 • Het gaat steeds om dezelfde vier personen en zij maken al dan niet deel uit van eenzelfde huishouden. Die personen vormen een sociale bubbel.
 • De vier personen worden gekozen als huishouden en niet als individu. Indien bijvoorbeeld het hele huishouden ervoor kiest om de vier grootouders te zien, dan kan men niet hun vrienden uitnodigen.
 • Wanneer een persoon van een huishouden bij een andere persoon thuis is uitgenodigd, dan verbindt zijn/haar volledige huishouden zich, zelfs indien deze persoon zich alleen naar de afspraak begeeft. Het is dus bijvoorbeeld niet mogelijk om op de ene dag af te spreken met de ouders en de dag nadien met vier andere mensen.
 • De nodige fysieke afstand (1,5 meter) moet steeds gerespecteerd worden tussen mensen van verschillende huishoudens. Bij voorkeur vindt de ontmoeting buiten plaats (bijvoorbeeld op een terras of in de tuin).
 • Het bezoek kan niet doorgaan als iemand van deze personen ziek is.

De personen die een bezoek brengen of gebracht hebben aan een familielid in België of een buurland zijn niet onderworpen aan een quarantaine in België.

Het is nog niet toegestaan om een familielid te bezoeken in andere landen dan onze buurlanden. Het is eveneens niet toegestaan dat inwoners van andere landen dan onze buurlanden familie komen bezoeken in België.

OPENBARE DOMEINEN

De recreatieve delen van deze domeinen moeten sluiten (vb. speeltuinen, …). Daarentegen, de parken en bossen evenals culturele en natuurbezienswaardigheden mogen open zijn mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Hierop moet worden toegezien.

In het kader van de controle van de corona-maatregelen sloten wij in maart de ingang van de parkings aan onze natuurparken. Door de versoepeling besliste de crisiscel om deze parkings terug te openen. Onze technische dienst klaarde de klus. Speeltuintjes blijven nog dicht.

Wandelingen en fysieke activiteiten in open lucht die geen fysieke contacten impliceren op voorwaarde dat ze:

 • alleen;
 • in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen, daarmee worden ook bedoeld leefgroepen en hun begeleider uit jeugdvoorzieningen die onder hetzelfde dak verblijven;
 • en/of in het gezelschap van maximum twee andere doch steeds dezelfde met respect van een afstand van 1.5 meter tussen elke persoon.

  uitgeoefend worden.

De gemeentelijke, provinciale en regionale overheden organiseren binnen deze domeinen het toezicht op de speeltuinen dat ze noodzakelijk achten. Volgende voorwaarden dienen gerespecteerd te worden:

Bezoeken aan de speeltuinen zijn voorbehouden voor kinderen tot en met 12 jaar. De volwassenen die de kinderen begeleiden, respecteren de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1.5 meter tussen elke persoon. Bovendien moet de toegang in de grote speeltuinen in parken beperkt worden tot maximum 20 kinderen tegelijk.

Deze activiteiten zijn toegestaan voor de noodzakelijke duur om ze uit te oefenen. Na de uitoefening van de activiteiten is de terugkeer naar huis verplicht.

Het blijft verboden om in de parken te gaan zitten. Ten aanzien van zwangere vrouwen en ouderen moet er tolerantie aan de dag gelegd worden. De maatregel mag ook niet strikt toegepast worden op mensen met een beperkte mobiliteit of een mentale handicap.

Ook picknicken en zonnebaden blijven verboden in parken.

💡 Toerisme aan De Plas?

Omwille van corona is het onmogelijk in dit uitgestrekt gebied aan recreatie te doen.

De Plas mag enkel worden gebruikt om te wandelen en te joggen en is toegelaten om aan watersport te doen door leden van de clubs die verbonden zijn met de Plas en uiteraard binnen restricties van de wet.

De Plas blijft verboden om te zwemmen , te zonnebaden, te picknicken en te barbecuen.

Zowel security als de politie zien toe op de handhaving.

Het gemeentebestuur geeft geen toestemming voor grote publieke verhuringen tot en met eind september aan de Plas .

Beperkte prive-events kunnen er wel zodra de federale veiligheidsrichtlijnen dit toelaten.

TWEEDE VERBLIJVEN

💡 Mag ik naar mijn tweede verblijf reizen, bijvoorbeeld in de Ardennen of aan de kust?

Ja dit is toegestaan in België voor eigenaars en voor huurders die een huurcontract van minimum één jaar hebben.

Onder een tweede verblijf wordt verstaan:

 • Een huis of een appartement;
 • Een immobiele residentie met een vaste standplaats (bv. een (sta)caravan, bungalow).

Het is dus niet toegelaten om zich te verplaatsen met een mobiele woning, zoals een caravan, maar er mag wel gebruik van worden gemaakt als deze reeds is geïnstalleerd op een vaste standplaats.

In campings waar zich tweede verblijven bevinden zijn de volgende maatregelen van toepassing:

 • De bars, de gemeenschappelijke delen van de restaurants en de recreatieve ruimtes zijn gesloten. Het terrasmeubilair moet naar binnen gebracht worden en mag niet gebruikt worden.
 • Een speciale aandacht moet uitgaan naar de hygiëne van het sanitair (regelmatig reinigen van douches, toiletten en het ter beschikking stellen van handhygiëneproducten,…).

💡 Wie mag zich begeven naar een tweede verblijf?

De eigenaar(s) of lange termijnhuurder(s) (minimum 1 jaar) en de personen die onder hetzelfde dak wonen. Zij mogen tot 4 personen uit hun sociale bubbel ontvangen. Het gaat hier om dezelfde personen die je thuis mag ontvangen. 

💡 Mag een strandcabine gebruikt worden?

Het gebruik van de strandcabines is toegelaten volgens de modaliteiten zoals vastgesteld door de burgemeester. Het verhuur op korte termijn is te vermijden omwille van sanitaire redenen. Er moet aan herinnerd worden dat zowel bij het gebruik van de strandcabines als op het strand de social distance regels moeten gerespecteerd worden.

TOERISME

💡 Zijn musea en culturele bezienswaardigheden open?

Vanaf 18 mei mogen musea en culturele bezienswaardigheden zoals historische gebouwen open gaan, als de aankoop van tickets via een online platform of telefonisch geregeld kan worden. Er moeten ook maatregelen worden genomen om massa’s te vermijden.

💡 Zijn dierenparken open?

Dierenparken mogen opnieuw open vanaf 18 mei. Dit kan enkel als ze de verkoop van tickets online of via telefoon kunnen doen om de toegang te beperken. Er moet ook een circulatieplan komen. Restaurants, cafés, attracties en speelpleinen blijven gesloten.

💡 Wat zijn de regels voor andere soorten woningen?

Hotels en aparthotels mogen openblijven maar zonder toegang tot de bar, het restaurant (gemeenschappelijke zalen) en de recreatieve ruimtes, teneinde te beantwoorden aan de vraag voor overnachtingsmogelijkheden voor essentiële reizen. Roomservice is echter wel toegelaten. Terrasmeubelen moeten worden binnengezet.

De vergaderzalen van deze hotels zijn gesloten.

Recreatieve en toeristische woningen (vb: vakantiehuisje, camping, B&B, vakantieparken, AirBnB, ...) moeten sluiten met uitzondering van tweede verblijven. De permanente bewoners, eigenaars en lange termijnhuurders (minimum één jaar) van dit soort woningen mogen uiteraard hier blijven wonen.

Dit geldt ook voor permanente bewoners van een mobiele caravan. Worden beschouwd als permanente bewoners van dit soort woningen:

 • Mensen die formeel ingeschreven zijn in het vakantie- of weekendverblijf (ongeacht of ze over een woonrecht beschikken in het weekend- of vakantieverblijf), waar ze worden aangetroffen.
 • Mensen die over een referentie-adres beschikken en nergens anders wettig ingeschreven zijn (woonwagenbewoners, mensen zonder eigen woning door een gebrek aan voldoende bestaansmiddelen).
 • Belgen die wettig verblijven in het buitenland, terugkeerden naar België, maar, bij gebrek aan een eigen woning (nog) nergens ingeschreven zijn en momenteel aangewezen zijn op een mobilhome of woonwagen.
 • Buitenlanders die voor de ingang van de maatregelen verbleven in een recreatiegebied en aantoonbaar in de volstrekte onmogelijkheid zijn om terug te keren naar hun land en dit voor zover en voor zolang die onmogelijkheid duurt. Zij blijven ertoe gehouden om zo snel als mogelijk terug te keren naar het land waar ze wettig verblijven en/of naar het land waarvan ze de nationaliteit hebben.

💡 Verschillende vakantieparken en -huisjes dienen als vast logement van werknemers in dienst van nutsbedrijven voor essentiële diensten (windmolenparken op zee, Doel, Tihange, …). Kan hiervoor een uitzondering gemaakt worden?

Bewoners die er hun vaste woning hebben, mogen blijven.

💡 Wat met woonwagenterreinen?

Vaste residenten mogen blijven. Het zich verplaatsen naar een ander terrein is echter geen essentiële verplaatsing dus we raden de burgemeester aan om de nodige stappen te ondernemen om het verblijf van deze personen te faciliteren tot het einde van de crisis.

💡 Mogen toeristen naar België blijven reizen (de kust, Ardennen, ..)?

Neen. Het is verboden voor toeristen om naar België te komen omdat de recreatieve activiteiten verboden zijn.

alert-box-close-text

Maatregelen m.b.t. Coronavirus

Stel niet-dringende bezoeken uit

Omwille van het coronavirus willen we ook de bezoekers aan ons gemeentehuis beperken om zo besmettingen te vermijden. Wij werken uitsluitend op afspraak. Om een afspraak te maken, bel je tijdens de openingsuren naar het nummer 011 49 20 00. 

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 00 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.

We vragen onze bezoekers de nodige afstand tot onze medewerkers te bewaren en met bancontact te betalen.