Op zoek naar een goedkoper energiecontract? RSS link

Als je een elektriciteits- en gascontract kiest (bijvoorbeeld bij een verhuis) of als je op zoek bent naar een goedkoper energiecontract sta je best stil bij de jaarlijkse vergoeding.

Deze vergoeding is een administratieve kost die je leverancier via de energiefactuur aanrekent voor het opmaken van de facturen, het organiseren van de klantendienst, …

Je staat best stil bij:

  • Het bedrag van de jaarlijkse vergoeding
    Dat varieert van 0 euro tot wel 100 euro per energiebron (elektriciteit of aardgas).
  • De manier waarop de vergoeding wordt aangerekend
    Bij sommige contracten is de aanrekening naar verhouding van het aantal dagen dat je klant bent. Bij andere contracten is dat ineens voor een volledig jaar ongeacht hoe lang je klant blijft. Er zijn ook meerjarige contracten met een mix van beide berekeningen.

Je vindt hierover meer info in de V-test® van VREG, de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt.

In de voetnoten zie je de aanrekeningswijze. In de rechtse kolom van de resultatentabel “Totale kostprijs op jaarbasis” kan je klikken op "Meer". Dan zie je het bedrag.

Meer informatie vind je in deze perstekst van de VREG.

Gepubliceerd op donderdag 21 juni 2018 8 u.