kandidaturen onderwijzend personeel

Momenteel zijn we op zoek naar leerkrachten die vervangingen kunnen doen in onze scholen.

Ben je pas afgestudeerd of ben je al een tijdje aan het werk in het onderwijs?

Dan wil je misschien les geven in één van onze gemeentelijke scholen als

  • kleuteronderwijzer
  • onderwijzer lager onderwijs
  • leermeester lichamelijke opvoeding

Hoe stel je je kandidaat?

Solliciteer uiterlijk op 11 december kandidaat en bezorg ons deze documenten:

  • sollicitatiebrief met curriculum vitae
  • kopie van je diploma
  • kopie van je identiteitskaart
  • uittreksel strafregister model 596.2 SV (gemeente van je woonplaats)
  • medisch attest (huisarts)

Hoe bezorg je ons deze documenten?

Na ontvangst van je kandidatuur krijg je een uitnodiging voor een mondeling gesprek. De geslaagde kandidaten worden opgenomen op de lijst van de tijdelijke personeelsleden. Zo kunnen we bij vervangingen in de toekomst ook beroep doen op jou!

Let op: je wordt pas aangesteld na ontvangst van alle documenten.