onderwijs en kinderopvang

Het hybride systeem van maximum 50% contactonderwijs vanaf de 2de graad in het secundair onderwijs en de code ‘rood’ in het hoger onderwijs wordt verlengd.
Op 15 maart zijn een aantal nieuwe versoepelingen in voege getreden:

  • voor kwetsbare groepen in het buitengewoon onderwijs en het deeltijds beroepsonderwijs voltijds contactonderwijs toegelaten;
  • in het lager en middelbaar onderwijs zijn extra muros schoolactiviteiten van maximaal 1 dag opnieuw toegelaten;
  • in het hoger onderwijs maximaal 20% contactonderwijs toegelaten.
    De ministers van Onderwijs zullen hiertoe de nadere modaliteiten verder bepalen.

Raadpleeg de website van de bevoegde overheden voor de modaliteiten van de organisatie van het onderwijs.

💡 Mogen schoolse of buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs plaatsvinden?

De schoolse of buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs mogen plaatsvinden op deze culturele locaties, sportzalen en infrastructuren die volgens het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 zoals aangepast op 28 januari 2021, geopend mogen zijn.

Deze locaties mogen enkel groepen van kinderen tot en met 12 jaar ontvangen en dit volgens de protocollen zoals opgesteld door de ministers van Onderwijs.

In het lager en middelbaar onderwijs zijn extra muros schoolactiviteiten van maximaal 1 dag opnieuw toegelaten.

Het samenscholingsverbod en andere maatregelen die van toepassing zijn op georganiseerde activiteiten, zijn niet van toepassing op buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs zoals buiten-, voor- en naschoolse opvang, op huiswerkklassen, jeugdwelzijnswerk of andere vormen van bijzondere activiteiten voor kwetsbare kinderen of kinderen met een leerachterstand. Deze activiteiten moeten steeds georganiseerd worden met naleving van de onderwijsprotocollen en andere preventiemaatregelen.

💡 Blijven de crèches en onthaalmoeders open?

Kinderopvang is opgenomen in de bijlage van het ministerieel besluit en mag dus openblijven.

💡 Mogen scholen of derden ook buiten de lesuren initiatieven ondernemen ter bestrijding van de leerachterstand of schooluitval?

Ook buiten de lesuren kunnen scholen of derden initiatieven nemen ter bestrijding van de leerachterstand of schooluitval volgens de protocollen die worden opgesteld door de bevoegde ministers van Onderwijs.

💡 Wat met het deeltijds kunstonderwijs?

Het deeltijds kunstonderwijs kan worden georganiseerd volgens de protocollen die worden opgesteld door de bevoegde ministers van de gemeenschappen.

Vlaanderen: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/draaiboek-2020-2021-deeltijds-kunstonderwijs

💡 Mogen opleidingen buiten het reguliere onderwijs plaatsvinden?

De noodzakelijke vorming van personeel is toegelaten binnen de werkgemeenschap, indien mogelijk via afstandsvorming en in ieder geval met naleving van de sanitaire regels van toepassing op de werkvloer. Zo zijn bijvoorbeeld de interne rijopleidingen bij de openbaar vervoersbedrijven toegelaten.

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

We vragen alle bezoekers om bij aankomst:

  • hun handen te desinfecteren
  • verplicht een mondmasker te dragen 
  • 1,5 m afstand te houden van andere aanwezigen
  • de looplijnen te volgen

We vragen je om alleen naar je afspraak te komen. Als het niet anders kan dan is 1 begeleider welkom om je te helpen. Als je geen oppas hebt mag je je kinderen natuurlijk ook meenemen. 

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.