occassionele verkopen niet-commercieel karakter

Wat

Verkopen van producten of diensten met een niet-commercieel karakter zijn in hoofdzaak verkopen voor een goed doel of voor de kas van een vereniging. Vb. wafelverkoop voor een jeugdvereniging. Indien je dergelijke verkopen voor het goed doel wil organiseren op de openbare weg dient dit aangevraagd te worden bij de gemeente. In Houthalen-Helchteren kunnen niet-commerciële organisaties ook éénmalig op onze markt staan om producten te verkopen of zich te promoten.

Procedure

 • De verkoop moet één van de volgende doelen hebben: liefdadig, sociaal, cultureel, educatief of sportief, ter bescherming van de natuur en de dierenwereld, ter bevordering van ambachten of streekproducten. 
 • De verkoop moet occasioneel blijven
 • Naargelang het statuut van de verkoper.
 • Is de verkoop toegelaten zonder voorafgaande goedkeuring: wanneer deze door jeugdverenigingen georganiseerd wordt die erkend en gesubsidieerd worden door de bevoegde overheden.
 • Is de verkoop onderworpen aan een voorafgaande melding: wanneer deze georganiseerd wordt door verenigingen of instellingen die fiscaal aftrekbare giften mogen ontvangen, erkend door de FOD Financiën
 • Is de verkoop aan een machtiging onderworpen: wanneer deze gebeurt door andere categorieën organisatoren; deze machtiging is beperkt tot één jaar en is jaarlijks hernieuwbaar. In de aanvraag tot machtiging kunnen verschillende acties opgenomen worden (weliswaar te realiseren binnen de periode van één jaar)
 • De verklaringen en aanvragen moeten volgende zaken vermelden.
 • De verantwoordelijke van de verkoop alsook het doel, de plaatsen, de periodes van de verkoop en de aangeboden producten en diensten.
 • Een raming van de te koop aangeboden hoeveelheden, zodat nagegaan kan worden of er concurrentie dreigt voor de plaatselijke handel.
 • De verkopers moeten zich tijdens de verkoop identificeren, aan de hand van een opschrift, logo of bekend symbool
 • Bij de verkoop van gereglementeerde producten moet men de geldende reglementering na leven, zoals bijvoorbeeld de verkoop van voedingswaren.
alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.