Netwerk van trage wegen rond Maastrichtsestraat RSS link

Het gemeentebestuur voert in november enkele verkeersingrepen uit om de verkeersveiligheid in de schoolomgeving in Helchteren te verbeteren.

Met een aantal maatregelen op ‘pijnpunten’, willen we de snelheid van voertuigen aanzienlijk doen afremmen. Zo kunnen we een netwerk van trage wegen ontwikkelen waar de trage weggebruiker zich veilig voelt. Uiteindelijk willen we in de buurt van scholen meer voetgangers en fietsers dan auto’s.

Aanpak kruispunt Kerkstraat-Maastrichtsestraat

De voorrangsregeling wordt duidelijker; verkeer vanuit de Maastrichtsestraat richting Sint-Trudoplein kan vloeiend doorrijden. Tegelijkertijd wordt sluikverkeer over de lengte van de Kerkstraat ontmoedigd. 

Veiligere en goed zichtbare oversteekplaatsen voor voetgangers

In de Kerkstraat en de Sint-Luciastraat worden de oversteekplaatsen voor voetgangers veiliger ingericht.

Tijdelijk eenrichtingsverkeer Maastrichtsestraat op schooldagen

Op schooldagen zal er tussen 8 en 9 uur, 12 en 13 uur en 15 en 16 uur alleen verkeer mogelijk zijn vanuit de richting van de Kerkstraat. Voor trage weggebruikers betekent dit een veiligere situatie.

Herinrichting Maastrichtsestraat

Het voetpad aan de zijde van lagere school De Biekorf wordt gescheiden van de rijbaan door middel van plantenbakken en betonnen zitbanken. Bij de aankoop van deze materialen hielden we rekening met het esthetische aspect. Zo zijn de plantenbakken vervaardigd in Cortenstaal.

Gepubliceerd op donderdag 8 november 2018 7 u.