militiegetuigschrift of stamboekuittreksel

Een militiegetuigschrift of stamboekuittreksel is een getuigschrift dat bewijst dat je als man, geboren voor 1 januari 1976, aan de militiewetten voldeed. Dit heb je soms nodig om in aanmerking te komen voor een openbare betrekking of voor je pensioenaanvraag.

Procedure

Je kan een schriftelijke aanvraag (brief, fax of e-mail) voor een 'stamboekuittreksel' richten tot:

Federale Overheidsdienst Defensie
Algemene Directie Human Resources
Divisie Administratieve Expertise
Centrale Dienst van het stamboek (HRG - E/N)
Kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat 1
1140 Brussel

E-mail: dghr.hrgan@mil.be 

Vermeld zeker bij de aanvraag je naam, voornamen, geboortedatum en adres.

Je moet rekenen op een wachttijd van ongeveer 2 weken tussen de aanvraag en de ontvangst van het uittreksel.

Bedrag

gratis

alert-box-close-text

Wij werken op afspraak!

Heel wat administratieve zaken kan je voortaan enkel nog met een afspraak afhandelen in het NAC.

Voor het afhalen van huisvuilzakken of aangevraagde documenten hoef je geen afspraak te maken. De meeste attesten kan je gewoon online aanvragen, zodat je niet meer langs hoeft te komen. 

Vragen? Lees meer over onze nieuwe werkwijze.

Maak een afspraak