masterplan Lindepark

Het gemeentebestuur heeft voor de bestuursperiode 2019-2024 twee strategische toekomstprojecten vastgelegd voor Houthalen-Oost. Een van deze projecten is het 'Toekomstproject Ontmoetingscentrum/sporthal Houthalen-Oost'.

Zuurstof voor Houthalen-Oost

In 2017 gaf het gemeentebestuur aan vzw Stebo de opdracht om de leefbaarheid van het centrumgebied rond het Lindeplein te bestuderen. Onder de naam 'Zuurstof voor Houthalen-Oost' startte een inspraaktraject op waarbij inwoners, verenigingen en scholen werden betrokken.

Klavertje vier 

Mobiliteit - verkeerscirculatie
Open ruimte - speelruimte - groen
Dienstverlening - lokale economie
Sporthal - ontmoetingscentrum

Scenario's voor Masterplan Lindepark

Op basis van het 'klavertje vier' ging het gemeentebestuur samen met zijn planologen en een architectenbureau aan de slag om een aantal toekomstscenario's voor Houthalen-Oost te maken. Het 'Masterplan Lindepark' zal een reeks projecten bevatten die ontwikkeld moeten worden in de loop van de volgende 10 jaar. Een centraal gelegen groenpark, een verkeersluw Lindeplein en nieuwe sport- en ontmoetingsinfrastructuur zijn de blikvangers.

Blikvangers in masterplan

Sporthal verhuist naar voetbalterrein
Groene long
Kleine parkeerzones
Lindeplein = leefplein
Nieuw gebouw voor lagere school De Griffel

Gesprekken met wijk nog niet afgerond

Vooraleer aan een definitief masterplan te beginnen, zijn er nog heel wat thema's die met inwoners en verenigingen moeten besproken worden:

zorgcampus/seniorenhuisvesting school ontmoetingscentrum/dienstencentrum
tussentijdse huisvesting van verenigingen tijdens overgangfases sport jeugdinfrastructuur (jeugdhuis/Chiro)
rol van de kerk woonvoorzieningen mobiliteit

Uitvoering in drie fases

Het gemeentebestuur stelt dat het te ontwikkelen masterplan in drie fases kan uitgevoerd worden.

2021-2025:
- Voortzetting inspraakronde om tot een definitief Masterplan Lindepark te komen
- Bouw van een nieuwe sporthal en seniorenvoorzieningen.
- Opwaardering voetbalterreinen KFC Park: aanleg kunstgrasveld.
- Start heraanleg Lindeplein.

2025-2027
- Gedeeltelijke afbraak huidig gebouw lagere school De Griffel gekoppeld aan start nieuwbouw.
- Bouw nieuw gemeenschapscentrum.
- Lindeplein fase 2 en handelszone Kastanjestraat.

2027-2030
- Residentiële woningbouw in buurt groenpark.
- Afwerking groenpark.

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.