Provincie Limburg start met maaiwerken aan waterlopen RSS link

Het provinciebestuur is weer gestart met haar jaarlijkse ruimingswerken aan de provinciale waterlopen. De werken vinden plaats tot midden december. De waterlopen krijgen een maaibeurt en obstakels worden verwijderd.

Grote schoonmaak

Die grote schoonmaak is een belangrijk deel van het onderhoud en gebeurt op een duurzame wijze. Het is niet nodig om de weelderige plantengroei overal volledig kort te wieken, integendeel. Waar een teveel aan planten de waterdoorstroming belemmert en daardoor leidt tot wateroverlast, kan een te intensief maaibeheer er ook voor zorgen dat het water te weinig tijd krijgt om in de grond te infiltreren. Het is dus zaak om een goed evenwicht te bewaren.

Werkwijze maaibeheer

De ligging en eigenschappen van de waterloop bepalen de maai-intensiteit. Een overstromingsgevoelige waterloop in een dorpskern wordt bijvoorbeeld intensiever gemaaid dan een waterloop in een weidelandschap.

De huidige droogteproblematiek zorgt dit jaar voor een aangepast (lees: minder intensief) maaibeheer. Opdat het water bij droogte de tijd krijgt om te infiltreren, worden dit najaar geregeld korte stukken minder intensief gemaaid. Die plekken remmen het water af. Overstromingsgevoelige waterlopen krijgen uiteraard een grondigere maaibeurt.

Aangelanden

Ben je een buur van een waterloop, wees dan niet verbaasd als je de komende maanden plots langs of in de beek werkmannen of machines ziet opduiken. Aangelanden zijn wettelijk verplicht doorgang te verlenen aan personen en machines die de onderhoudswerken uitvoeren.

Heb je vragen over de ruimingswerken of zit je met een andere watervraag? Neem dan zeker contact op met het provinciale 'Meldpunt Water' via 011 23 73 23 of meldpuntwater@limburg.be

Gepubliceerd op dinsdag 22 september 2020 10.22 u.
alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

We vragen alle bezoekers om bij aankomst:

  • hun handen te desinfecteren
  • verplicht een mondmasker te dragen 
  • 1,5 m afstand te houden van andere aanwezigen
  • de looplijnen te volgen

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.