machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten (leurkaart)

Maak een afspraak

Wat

Je oefent een ambulante activiteit uit als je buiten jouw vaste vestigingsplaats(en) producten of diensten verkoopt aan consumenten. Voorbeelden zijn de huis-aan-huisverkoop en de verkoop op evenementen, op de openbare weg of op openbare markten. Als je op die manier jouw producten of diensten aan de man wilt brengen, heb je daar in veel gevallen een 'machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten', ook wel een leurkaart genoemd, voor nodig.

De gemeente Houthalen-Helchteren heeft locaties opengesteld voor het uitoefenen van ambulante handel buiten de openbare markten:

 • Europark: ter hoogte van Europark 2025/2027
  • Aantal standplaatsen: 2
  • Maximumlengte van iedere standplaats: 7
  • Diepte van iedere standplaats: 3.5 meter
 • Hortelstraat: ter hoogte van voetbal Lillo
  • Aantal standplaatsen: 2
  • Maximumlengte van iedere standplaats: 7
  • Diepte van iedere standplaats: 5 meter

Ter bescherming van de consument is de ambulante handel maar op bepaalde plaatsen en tijdens bepaalde manifestaties toegestaan.

De verkoop bij consument thuis mag alleen tussen 8 uur en 20 uur. 

Voor wie

je kan een leurkaart aanvragen als je:

 • onderdaan bent van een land van de Europese Economische Ruimte (EU uitgebreid met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) of op een andere manier vrijgesteld bent van de nodige beroepskaart
 • een getuigschrift van goed zedelijk gedrag kunt voorleggen als de ambulante activiteit bij de consument plaatsvindt (huis-aan-huisverkoop).

Procedure

Je vraagt de leurkaart aan bij een ondernemingsloket naar keuze. Het ondernemingsloket ontvangt de aanvragen, controleert de toekenningsvoorwaarden en geeft of weigert de machtiging. Bij de ontvangst van uw machtiging wordt u als handelaar automatisch ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De ondernemingsloketten geven alleen nog elektronische leurkaarten uit, in de vorm van een plastic badge. De oude papieren versies zijn niet meer geldig.

Of je daadwerkelijk een machtiging nodig hebt, hangt af van je statuut (handelaar, vereniging, particulier), het type van verkoop (commercieel of niet) en de plaats van verkoop (bijvoorbeeld openbare weg of homeparty).

Er zijn drie soorten leurkaarten.

Aanvraag

Ambulante handelaren kunnen na melding van de vacature of op enig ander tijdstip de inname van een standplaats aanvragen voor één kalenderdag of meerdere kalenderdagen gespreid over een volledig kalenderjaar. De standplaats kan worden ingenomen voor de gehele dag en een welbepaalde kortere duur.

 • Het aanvraagformulier (link voorzien naar het aanvraagformulier en de mogelijkheid om het aanvraagformulier door te mailen) moet samen met de bijlagen minstens 30 dagen voorafgaand aan de gevraagde inname van de standplaats ingediend worden t.a.v. het college van burgemeester en schepenen op de dienst ondernemen.
 • Volgende bijlagen dienen ook bezorgd te worden
  1. Machtiging ambulante handel (leurkaart te verkrijgen bij het ondernemersloket)
  2. Attest van keuring van de elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing)
  3. Kopie van de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid
  4. Attest van keuring van gasinstallatie (indien van toepassing)
  5. Toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de voedselketen (FAVV)
  6. Attest van keuring van de brandblusser (indien van toepassing)

Bedrag

 • Per jaar: 25 euro/m² met een minimum van 200 euro
 • Per half jaar: 15 euro/m² met een minimum van 120 euro
 • Per maand: 4 euro/m² met een minimum van 30 euro
 • Per dag: 0,25/m² met een minimum van 2 euro
alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.