leegstand

In Houthalen-Helchteren hebben we een tekort aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen. Het gemeentebestuur wil daarom de eigenaars van leegstaande woningen aanmoedigen om ze te verbeteren en terug op de woningmarkt te brengen.

Elke gemeente is verplicht een leegstandsregister bij te houden. Na een uitgebreid onderzoek hebben we een lijst van woningen en gebouwen die vermoedelijk leeg staan.

  • Een woning beschouwen we als 'leegstaand' wanneer er meer dan twaalf maanden niemand in woont.
  • Een gebouw, met of zonder woonfunctie, beschouwen we als leegstaand wanneer de helft van het woonoppervlak langer dan twaalf maanden niet wordt gebruikt.

Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen

In het voorjaar van 2015 ontvingen de betrokken eigenaars een brief van het bestuur. Ze ontvingen daarbij een administratieve akte die een beschrijvend verslag van het veldwerk bevat. Indien de eigenaar kan aantonen dat de opname van de woning of het gebouw op de leegstandslijst ongegrond is, kan hij of zij in beroep gaan. Als je geen beroep aantekent of als het beroep ongegrond is, zal je als eigenaar een gemeentelijke heffing moeten betalen.

Bepaalde eigenaars kunnen een vrijstelling aanvragen.

De voorwaarden kan je nalezen in het leegstandsreglement.

Het doel van dit initiatief is eigenaars aansporen tot het terug op de woningmarkt brengen van hun leegstaande woningen of gebouwen. Op die manier kunnen we betaalbaar en kwaliteitsvol wonen in onze gemeente haalbaar maken voor een bredere doelgroep.