leegstand

Langdurige leegstand, maar ook verkrotting en verwaarlozing, van woningen en gebouwen zorgen voor een negatieve uitstraling op de woonbuurt. Het tast ook de kwaliteit van de onmiddellijke omgeving aan. Om dit probleem grondig aan te pakken, heeft de gemeente beslist om een actief leegstandsbeleid te voeren.

De gemeenteraad keurde op 23 maart 2017 een leegstandsreglement goed. Ook een bijhorend heffingsreglement werd goedgekeurd. 

Leegstandsregister

De gemeente Houthalen-Helchteren houdt een register bij van leegstaande woningen en gebouwen. Woningen of gebouwen die langer dan 12 maanden leeg staan, worden opgenomen in dit gemeentelijk register. Indien deze woning of dit gebouw langer dan 12 maanden is opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister, volgt er een leegstandsheffing. Deze belasting moet men jaarlijks betalen totdat de woning of het gebouw geschrapt wordt uit het leegstandsregister.

Niet akkoord?

Als je een administratieve akte krijgt dat je woning wordt opgenomen in het leegstandsregister, kan je daar binnen een termijn van 30 dagen beroep tegen aantekenen. Dit beroep moet aangetekend worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Het beroep wordt behandeld binnen 90 dagen en de beslissing ervan wordt betekend aan de indiener ervan. 

Vrijstelling van heffing?

Er zijn verschillende redenen waarvoor men een vrijstelling kan aanvragen voor het betalen van deze leegstandsheffing. Deze vrijstellingen staan opgelijst in het heffingsreglement. Dit moet aangevraagd worden met een vrijstellingsaanvraag. Dit aanvraagformulier moet volledig ingevuld worden en aangetekend worden ingediend bij de administratie. De indiener zelf zorgt voor de nodige bewijsstukken.

Schrapping uit het leegstandsregister?

Je kan de woning laten schrappen uit het leegstandsregister als de woning gedurende een termijn van tenminste 6 opeenvolgende maanden terug bewoond is. Deze schrapping moet men met een aangetekend gemotiveerd verzoek doen aan de administratie. 

Meer informatie

Heb je nog vragen over leegstand?
Bel dan even naar 011 49 20 00 of maak een afspraak.