leegstand/verwaarlozing

Langdurige leegstand en verwaarlozing van woningen en gebouwen zorgen voor een negatieve uitstraling op de woonbuurt. Het tast ook de kwaliteit van de onmiddellijke omgeving aan. Om dit probleem grondig aan te pakken, heeft de gemeente beslist om een actief leegstandsbeleid te voeren én de strijd tegen verwaarloosde panden aan te gaan.

Leegstand

Wat?
De gemeente Houthalen-Helchteren houdt een register bij van leegstaande woningen en gebouwen. Woningen of gebouwen die langer dan 12 maanden leegstaan, worden opgenomen in dit gemeentelijk register. Van zodra een woning of gebouw 1 jaar hierin is opgenomen, volgt een gemeentelijke heffing. Deze belasting verhoogt jaarlijks totdat de woning of het gebouw geschrapt wordt uit het leegstandsregister.

Beroep?
Als je een administratieve akte krijgt dat je woning wordt opgenomen in het leegstandsregister, kan je daar binnen een termijn van 30 dagen beroep tegen aantekenen. Dit beroep moet aangetekend worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Het beroep wordt behandeld binnen 90 dagen en de beslissing ervan wordt betekend aan de indiener ervan. 

Vrijstelling van heffing?
Er zijn verschillende redenen waarvoor men een vrijstelling kan aanvragen voor het betalen van deze leegstandsheffing. Deze vrijstellingen staan opgelijst in het heffingsreglement. Dit moet aangevraagd worden met een vrijstellingsaanvraag. Dit aanvraagformulier moet volledig ingevuld worden en aangetekend worden ingediend binnen 1 maand na het betekenen van de administratieve akte van de vaststelling van de leegstand. De daaropvolgende jaren moet de vrijstellingsaanvraag worden ingediend voor het verstrijken van de verjaardag van de opnamedatum.

De aanvraag van vrijstelling van leegstandsheffing wordt door het college van burgemeester en schepenen behandeld binnen 90 dagen en de beslissing ervan wordt betekend aan de indiener ervan. 

Schrapping uit het leegstandsregister?
Je kan de woning laten schrappen uit het leegstandsregister als de woning gedurende een termijn van tenminste 6 opeenvolgende maanden terug bewoond is. Deze schrapping moet men met een aangetekend gemotiveerd verzoek doen aan de administratie. 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad leegstand.

Verwaarlozing 

Wat?
Een gebouw of woning wordt beschouwd als verwaarloosd wanneer het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten.

De administratie zal de verwaarlozing vaststellen aan de hand van een technisch verslag. Bij een eindscore van 9 punten of meer op dit verslag is het pand verwaarloosd. U ontvangt dan een administratieve akte van vaststelling van verwaarlozing.

Een verwaarloosd gebouw of een verwaarloosde woning wordt opgenomen in een gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen. Van zodra een woning of gebouw hierin is opgenomen, volgt een gemeentelijke heffing. Deze belasting verhoogt jaarlijks totdat de woning of het gebouw geschrapt wordt uit het verwaarlozingsregister.

Beroep?
Als u een administratieve akte krijgt dat uw woning wordt opgenomen in het register van verwaarlozing, kan u daar binnen een termijn van 30 dagen beroep tegen aantekenen. Dit beroep moet aangetekend worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Het beroep wordt behandeld binnen 90 dagen en de beslissing ervan wordt betekend aan de indiener ervan.

Vrijstelling van heffing?
Een vrijstelling van heffing kan aangevraagd worden om diverse redenen. Deze vrijstellingen staan opgelijst in het heffingsreglement. Dit moet aangevraagd worden met een vrijstellingsdocument . Dit volledig ingevuld formulier dient per aangetekende zending te worden ingediend bij de gemeente binnen 1 maand na het betekenen van de administratieve akte van de vaststelling van de leegstand. De daaropvolgende jaren moet de vrijstellingsaanvraag worden ingediend voor het verstrijken van de verjaardag van de opnamedatum.

Schrapping uit het register van verwaarloosde gebouwen en woningen?
Een verwaarloosd gebouw of verwaarloosde woning kan geschrapt worden uit het register van verwaarloosde gebouwen en woningen indien er voldoende werken zijn uitgevoerd aan de woning of het gebouw en de verwaarlozing is weggewerkt.

De verwaarlozing is voldoende weggewerkt als er een score van minder dan 9 punten op het technisch verslag gehaald wordt.

Als eigenaar moet u de schrapping zelf aanvragen door een aangetekend gemotiveerd verzoek te doen aan de administratie.

Vragen - meer informatie

Heb je nog vragen over leegstand of verwaarlozing?
Bel dan even naar 011 49 20 00 of mail naar huisvesting@houthalen-helchteren.be 

De collega’s van onze dienst huisvesting nemen binnen de 5 kalenderdagen contact met je op, om jouw de nodige informatie te verschaffen of indien je het wenst een afspraak te maken.

Heb je liever een afspraak met de medewerkster van het woon- energieloket? Dit kan op dinsdagvoormiddag tussen 9.30 en 11.30 uur. Ze staan ter beschikking om je meer info te verschaffen en je te helpen als je meer wil weten of je in aanmerking komt voor premies voor renovatie van het pand.

Medewerking verwaarlozing
Indien je een verwaarloosd pand wil laten onderzoeken door de belaste personeelsleden of de aangestelde medewerkers van het intergemeentelijk samenwerkingsverband, kan je dat melden via

Welke weg je ook kiest, maak duidelijk om welke gebreken het gaat met een aantal foto's en vermeld duidelijk het adres van het pand.

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad verwaarlozing.

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.